Головна

Заміри ємності ринку | Лерв повт доп | Розрахунок ринкових часток | Факторний аналіз ринкових часток | Вплив асортиментно-цінової політики на ринкову частку. | Порівняльний аналіз товарної пропозиції | Узагальнення практики зміни цін. | стимулювання продажів | Оцінка фінансової стабільності | Побудова конкурентної карти ринку й систематизація конкурентних переваг |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Базові стратегії конкуренції та конкурентні переваги

  1. C) переважно в періоди спаду, так як конкурентний тиск залишає фірмам в якості стратегії оптимізацію в жорстких обмежень.
  2. HONDA: МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЇ
  3. II. Мета, завдання і основа Стратегії
  4. III. Асортиментні стратегії ціноутворення.
  5. III. Формування цінової стратегії
  6. III.5. Горизонтальна диференціація в умовах конкуренції (модель кругового міста)
  7. IV. Механізми реалізації Стратегії

Базова стратегія конкуренції представляє основу конкурентної поведінки компанії на ринку. Вона описує схему забезпечення переваг над конкурентами і формує стратегію управління підприємством. Узагальнення теорії і практики конкуренції дозволяє виділити п'ять базових стратегій конкуренції, що володіють певними перевагами, але не позбавлених і недоліків (рис. 3.1). Саме тому головною процедурою вибору повинна бути зважена оцінка сильних і слабких сторін кожної стратегії і реальних можливостей щодо їх використання в умовах сформованої кон'юнктури ринку.

Стимулом для використання стратегії зниження собівартості продукціїє значна економія на масштабі виробництва та залучення великої кількості споживачів, для яких ціна є визначальним фактором при покупці. Стратегія орієнтує на масовий випуск стандартної продукції, що зазвичай більш ефективно і вимагає менших витрат на одиницю продукції, ніж виготовлення невеликих партій різнорідної продукції. У цьому випадку економія на змінних витратах досягається за рахунок високої спеціалізації виробництва. Постійні ж витрати в розрахунку на одиницю продукції, убуваючи з ростом обсягів виробництва, створюють додатковий резерв здешевлення виробів.

диференціаціягрунтується на спеціалізації у виготовленні особливої ??(іноді незвичайної) продукції, що є модифікацією стандартного виробу Така продукція є незамінною для споживачів в тому випадку, якщо стандартні вироби їх не влаштовують Відокремлення товару на ринку, а в більш широкому сенсі - диференціація його комерційних характеристик може проводитися за рахунок створення продукції з більш досконалими, ніж стандартні вироби, технічними параметрами, якістю виконання , на базі забезпечення більш широкого вибору послуг при реалізації і експлуатації виробів, на основі привабливості низьких цін.

Мал. 3.1. ВАЗів стратегії конкуренції та конкурентні переваги

Якщо представлені стратегії конкуренції грунтуються на обслуговуванні всього ринку, то стратегія сегментуваннянаправчена на забезпечення переваг над конкурентами у відокремленому і часто єдиному сегменті ринку, що виділяється на основі географічного, психографічного, поведінкового, демографічного або інших принципів сегментації Основна ідея полягає в тому, що компанія може обслуговувати свій вузький цільовий ринок більш ефективно, ніж конкуренти, які розосереджують свої ресурси на всьому ринку В результаті створюється конкурентна перевага або диференціацією товарів на основі більш повного задоволення потреб цільового ринку, або шляхом досягнення менших витрат при обслуговуванні обраного сегмента

Компанії, які дотримуються стратегії впровадження нововведень,не пов'язують себе необхідністю знижувати собівартість виробленої продукції, диференціювати її або розробляти конкретний сегмент рин  ка, а зосереджують зусилля на пошуку принципово нових, ефективних технологій, проектуванні необхідних, але невідомих досі видів продукції, методів організації виробництва, прийомів стимулювання збуту і т.п. Головна мета - випередити конкурентів і одноосібно зайняти ринкову нішу, де конкуренція відсутня або дуже мала

Наявність платоспроможного попиту на конкретний вид продукції лише в теорії автоматично створює його пропозицію. На практиці більшість компаній не в змозі займатися діяльністю, що не відповідає їхньому профілю. На відміну від таких підприємств, фірми, що реалізують стратегію негайного реагування на потреби ринку,націлені на максимально швидке задоволення виникаючих потреб у різних областях бізнесу Основний принцип поведінки -вибір і реалізація проектів, найбільш рентабельних в поточних ринкових умовах.

Вибір стратегії, найбільшою мірою відповідає особливостям фірми і тенденціям розвитку ринкової ситуації, включає ряд процедур: оцінку переваг стратегії і її ризиків; аналіз відповідності ринкових умов, необхідних для реалізації стратегії, реальної ситуації на ринку; аналіз відповідності особливостей організації виробництва та управління поставленим вимогам. Головний критерій вибору стратегії - адаптація своїх можливостей до конкретних умов ринку. І в цьому сенсі базові стратегії конкуренції є принциповою, загальноекономічної основою формування конкурентних переваг.Подолання штампів і стереотипів | Пошук економічних способів задоволення попиту на товари широкого вжитку