На головну

Використання чистого прибутку. | II. рентабельність | Дослідження і аналіз ринку | Персонал і управління | Зведення контрольних показників | Сутність і принципи організації фінансів | Амортизаційні відрахування 338170 | Грошові притоки Грошові відтоки | Кредит і кредитна система | Тема 6.3. Методика складання Бюджету підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I етап Аналіз ринку

  1. B) Аналіз і результати
  2. F. Критичний дискурс-аналіз
  3. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  4. I. Аналіз досягнутих результатів та існуючих проблем
  5. I. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ: ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ
  6. I.4.2. Фундаментальна трансформація структури ринку

1. Побудова лінії купівельного попиту для кожного продукту.

Ціна од. прод. (Руб.)


Обсяг продажів (шт.)

Чим менше ціна, тим більше можна продати продукції.

Криву можна побудувати двома способами.

а) Метод кореляційного -регрессівного аналізу:

-Багатий статистика з продажу

-математичне забезпечення

б) Метод експертних оцінок (найбільш застосовуємо).

-опитування менеджерів з продажу.

2. пошук оптимального співвідношення між ціною і обсягом продажів (використовуються методи маржинального аналізу). Для цього треба знати структуру виробничих витрат і всі витрати повинні бути розділені на змінні і постійні.

Послідовність маржинального аналізу:

а) Прогноз маркетологів на 1 квартал 200В року

 Ціна одиниці продукції ($)  Обсяг продажів (в шт)

б) Структура витрат:Основні етапи бюджетування | II етап Розрахунок фінансових результатів