Головна

III. 1. кількісно-вимірювані; | Нетоварні. | Метод балансової ув'язки. | Виробнича програма ООП і методи її розробки. | Поняття товарних ресурсів регіону та джерела їх утворення. | Показник рентабельності використання товарних запасів | Управління витратами в громадському харчуванні. | Класифікація витрат в ОП. | Витрати ОП. | Поняття доходів і основні джерела їх утворення. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Безоплатна передача державою.

  1. а) придбання і передача технологій, включаючи основні проектні роботи
  2. А) придбання і передача технологій, включаючи основні проектні роботи
  3. Асинхронна и синхронна передача Даних.
  4. вертикальна передача
  5. вертикальна передача
  6. Вертикальна передача 10Д100

Прямий викуп;

Перетворення підприємств в АТ;

Продаж підприємств на аукціоні або за конкурсом;

Оренда з правом викупу (лізинг);

Безоплатна передача державою.

Питання 3. Соціально - економічне значення ОП.

Тісний зв'язок ОП з усіма фазами відтворення обумовлює його активний вплив на розвиток ринкових відносин і на соціально - економічне життя суспільства.

ОП розглядається як найважливіший фактор, що сприяє вирішенню багатьох соціально - економічних завдань:

1. ОП є найважливішим джерелом економії трудових витрат. Економічно підраховано, що при сучасному розвитку галузі виробництво продукції на ПОП в розрахунку на одиницю продукції, скорочує витрати праці в 5-6 разів, в порівнянні з домашнім приготуванням.

2. ОП сприяє зміцненню здоров'я трудящих. При наданні в робочий час працівникам гарячої і повноцінної їжі швидше відновлюються фізичні сили.

3. ОП є найважливішою умовою зростання продуктивності праці в усіх галузях народного господарства.

4. ОП сприяє вивільненню часу трудящих для відпочинку, навчання, спорту, підвищенню культурного рівня.

5. ОП, в порівнянні з домашнім приготуванням, дозволяє ефективніше використовувати продукти, різні види енергії, скорочувати їх втрати, раціонально використовувати відходи виробництва.

6. ОП грає найважливішу роль для наукової організації праці на промислових і сільгосппідприємствах, значить, при добре налагодженому харчуванні скорочується час на прийом їжі.

Тільки в умовах ВП є можливості організувати харчування населення на науковій основі, тобто, відповідно до фізіологічних норм споживання, з урахуванням професії, віку, стану здоров'я. Є можливість налагодити дієтичне і дитяче харчування.

Питання 4. Сутність і методи державного регулювання в ринкових умовах.

Одним з найважливіших елементів ринкового механізму є держрегулювання економіки і діяльності її галузей.

Держрегулювання - система господарських, економічних і політичних заходів, які вживає держава в цілях зміцнення і посилення всіх сфер господарського життя.

Відповідно до теорії економіста Кітіса повинна бути забезпечена економічна стабільність держави, а для цього необхідно підтримувати на певному рівні національний дохід.

Одним з основних методів стабільності національного доходу є підтримка динамічної рівноваги між попитом і товарною пропозицією.

Основними важелями управління попитом і пропозицією є: ціни, податки, субсидії, кредити.

В даний час ні в одній країні світу немає чисто ринкової економіки. В руках держави, як правило, знаходиться державний бюджет, державне планування, фінансово-кредитна система та ін.

Активно впливати на обсяг попиту і пропозиції держава і податковими методами. При необхідності стримування попиту і пропозиції податкова ставка зазвичай збільшується. А при необхідності зростання попиту і пропозиції вводяться різні пільги по податках.

Не дивлячись на те, що податки - універсальний інструмент регулювання економіки, ними треба користуватися вміло. Нерозумне використання податків може привести до соціальної незахищеності населення, тому кожна держава для регулювання економіки повинно створити механізм соціального захисту населення.

Важливу роль відіграє і кредитно-фінансова політика держави. Через кредити може забезпечуватися пріоритетний розвиток окремих галузей економіки.

Вплив кредиту на розвиток галузі має визначатися величиною процентної ставки кредиту. При високих ставках попит на кредит скорочується, а значить і зменшуються інвестиції в розвиток галузі.

Для регулювання економіки за допомогою кредиту необхідно створення ринку капіталів, тобто кредитного ринку, ринку грошових коштів, ринку цінних паперів.

У зарубіжних країнах особливе значення надається розвитку дрібного бізнесу, як одному з методів державного регулювання економіки. Дрібний бізнес сприяє зайнятості робочої сили, створює умови для розвитку гнучкої економіки, усуває монополізм. Тому в цих країнах застосовуються різні форми підтримки малого бізнесу: виділення бюджетних коштів, створення страхових і ризикових фондів, пільгове оподаткування, видача гарантій під кредити банків, підготовка фахівців.

Функціонування ринку забезпечується вільною конкуренцією товаровиробників. І держава повинна сприяти усуненню монополізму і появі підприємств-конкурентів.

Таким чином, держава несе відповідальність за динамічний розвиток попиту та пропозиції, за купівельну спроможність національної валюти, за зайнятість населення і в цілому за збалансованість всіх галузей.


Тема 2: Споживчий ринок і попит на продукцію ВП.

(НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ)Відтворення основних фондів. | Прогнозування попиту на продукцію ВП.