На головну

Тема 15. Провадження у справах про банкрутство | МЕТОДИ КОНТРОЛЮ | МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Тема 2. Поняття та система господарського процесуального права

  1. B - права на страховую выплату переходят к новому собственнику автоматически;
  2. G1 Система реагирования ПСО
  3. G5 Система организаций, первыми реагирующими на ЧС
  4. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
  5. I.2.1) Понятие права.
  6. I.2.3) Система римского права.
  7. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.

Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії. Відмінності та спільні риси господарського процесу з цивільним та адміністративним. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин. Предмет та метод господарського процесуального права. Принципи господарського судочинства: поняття, зміст та правове регулювання. організаційні та функціональні принципи господарського процесу. Джерела господарського процесуального права. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі. Зв'язок господарського процесуального права з іншими галузями права України. Господарське процесуальне право як наука (предмет та функції науки) і навчальна дисципліна. Проект нового Господарського процесуального кодексу та Кодексу Господарського Судочинства.

Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

Поняття та правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям "компетенція" господарського суду. Критерії визнання підвідомчості. Поняття та види підсудності справ господарському суду. Родова та територіальна ознаки підсудності. виключна підсудність. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських спорів. Виняткова (предметна) підвідомчість господарських справ.

 Розділ IX | Тема 4. Учасники господарського процесу