Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. ЗАХОДИ, ПРОВОДЯТЬСЯ ДЕРЖАВОЮ на національному рівні

  1. I етап - вивчення теоретичних основ технології різнорівневого навчання.
  2. II. ЗАХОДИ, ПРОВОДЯТЬСЯ САМОСТІЙНО
  3. II. ЗАХОДИ, ПРОВОДЯТЬСЯ САМОСТІЙНО.
  4. VI. Механізм досягнення рівнів цільових показників.
  5. Активність банків на фондовому ринку була на досить високому рівні.
  6. Аналіз вертикального контролю на рівні сектора економіки: лісопромисловий комплекс

1.Система радіаційного контролю.

В процесі радіаційного контролю вимірюються наступні параметри:

- Потужність експозиційної дози;

- Щільність потоку частинок;

- Концентрація радіонуклідів у воді, повітрі, ґрунті, продуктах харчування, організмі людини.

У Законі РБ «Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (1991 р) визначено 3 рівня радіаційного контролю:

1) державний;

2) відомчий;

3) громадський.

Радіаційний контроль проводиться на наступних територіях (зонах):

· Зона А - територія, забруднена внаслідок Чорнобильської аварії;

· Зона Б - територія ймовірного радіаційного впливу викидів АЕС (30-кілометрові зони навколо Ігналінської і Чорнобильської АЕС);

· Зона В - решта території республіки.

Приналежністю території до тій чи іншій зоні визначається кратність і об'єм досліджень продуктів харчування і води на вміст радіонуклідів.

Продукти харчування та сировина для їх виробництва, заготовлене на території радіоактивного забруднення, повинні мати сертифікат із зазначенням місця виробництва і вмісту радіонуклідів. Вміст радіонуклідів в продукції не повинно перевищувати Республіканські допустимі рівні (РДУ) вмісту радіонуклідів цезію і стронцію в харчових продуктах та питній воді, які регулярно переглядаються і затверджуються Головним державним санітарним лікарем РБ і Головою НКРЗ при Радміні РБ.

2.Раціональне ведення сільського господарства.

Рівень вмісту радіонуклідів в вирощеної продукції залежить від ряду факторів:

- вид і сорт вирощуваних культур;

- тип і кислотність грунту;

- механічний склад грунту;

- забезпеченість мінеральними речовинами;

- вміст органічних речовин в грунті.

3.Технологічна переробка сільськогосподарської сировини.

4.Використання харчових добавок в харчовій промисловості.

5.Проведення санітарно-освітньої роботи серед населення по веденню здорового способу життя, раціонального харчування в умовах радіації і інформування про радіаційну обстановку.ЗНИЖЕННЯ ПРОМЕНЕВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА НАСЕЛЕННЯ | II. ЗАХОДИ, ПРОВОДЯТЬСЯ САМОСТІЙНО