Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порівняльні характеристики національних культур.

  1. G3 Оперативне і організаційне керівництво ІНСАРАГ по збільшення потенціалу національних ПСО
  2. III.2.1) Поняття злочину, його основні характеристики.
  3. Абсолютні та відносні характеристики інтенсівності динаміки
  4. Агрохімічні характеристики і прийоми підвищення родючості грунтів
  5. Алгоритм складання психолого-педагогічної характеристики на вихованця ДНЗ для подання в РПМПК
  6. Алгоритм складання характеристики вчителя-логопеда
  7. Балансуючі статті національних рахунків

Порівняльні характеристики культур

? Росія:

 * Багатонаціональна культура

 * Одна мова

 * Традиція вірності

 * Схильність до благодійності

 * Висока здатність до виживання

 * Хоробрість, відсутність страху перед ризиком

 * недовірливість

 * Зневага минулим досвідом

? Франція:

· раціональність

· Прагнення у всьому знайти логіку

· індивідуалізм

· Високо цінуються досвід і зрілість

· порядність

· Відхід від конфліктних ситуацій

· Витривала нація, яка не відрізняється великою силою

? Німеччина, Австрія:

a люди не сприймають ризику

a зосередженість на самореалізації, незалежності і лідерство

a процвітання суперництва

a консерватизм

a жорстка, сувора організація, ієрархія

a акуратність, ретельність

? Іспанія

 * емоційність

 * Низька дисципліна (особливо в групі)

 * Сувора ієрархія

 * Диктаторський стиль керівництва

 * Важливість гасел

 * Бачення коротко- і середньострокових перспектив

? Великобританія

 * Класові традиції

 * головні цілі:

· Безпеку життя

· Забезпечення ресурсами

· Отримання задоволення

 * Логічність (при прийнятті рішень, в поведінці)

 * Високий рівень адаптації до нових умов

 * індивідуалізм

 * мужність

 * Слабка витривалість

 * Гордість за країну і королеву

 * Повна децентралізація при прийнятті рішень

 * Орієнтація на короткострокову перспективу

? США

 * Індивідуалізм (кожен «за себе»)

 * Терпимість до ризику

 * Низький рівень уникнення невизначеності

 * Головні орієнтири:

· самореалізація

· лідерство

· добробут

 * Помірна мужність, краще делікатність; орієнтація на міжособистісні відносини

 * Прийняття дій на основі точних даних

 * Кожен відповідальний за кінцевий результат

 * Кар'єра понад сім'ї

 * Висока орієнтація на зміни (навіть вище, ніж на стабільність)

? Бразилія

 * Переважання португальських традицій над іспанськими

 * Патерналізм (відданість в рамках фірми)

 * Централізація влади (прийняття рішень тільки на вищому рівні)

 * Не цінується час

 * Складність роботи в групі

 * Сувора субординація

 * Перевагу довгостроковим зв'язкам

 * Особисте ведення справ (а не по телефону та ін.)

 * Важливий престиж роботи, а не задоволення від неї

? Китай

? добре володіння мистецтвом переговорів

? поєднання стародавньої цивілізації і сучасного максималізму

? філософія взаємної вигоди

? націленість на майбутнє

? авторитарне лідерство

? здатність передбачення

? особливе ставлення до старших (глибоку повагу і шану)

? Японія

a високий рівень уникнення невизначеності

a високий рівень мужності

a тепло і співчуття цінуються вище, ніж престиж, безпека і задоволення

a вертикально-горизонтальні групи

a поділ відповідальності

a тіньова роль лідера

a культура групової роботи, ініціатива груп

a відданість цілям фірми (патерналізм)

a чутливість до структури капіталу

a принцип старшинства важливіше кваліфікації

a неприйняття іноземного менеджменту

 Міжнародне право регулює взаємовідносини суверенних держав. | Ділові відносини з новими культурами.