Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Буквена система оцінювання навчальних досягнень учнів, відповідна цифровому еквіваленті за чотирибальною системою.

  1. G1 Система реагування ПСО
  2. G5 Система організацій, першими реагують на ЧС
  3. I СИСТЕМА, ДЖЕРЕЛА, ІСТОРИЧНА ТРАДИЦІЯ РИМСЬКОГО ПРАВА
  4. I.2.1. 2. Модель оцінки впливу стимулювання
  5. I.2.3) Система римського права.
  6. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  7. III. Система ціноутворення, що включає відповідальність за шкоду
 Оцінка по буквеної системі  Цифровий еквівалент балів  процентний вміст  Оцінка за традиційною системою
A  4.0  95-100  відмінно
 A-  3.67  90-94
 B +  3.33  85-89   добре
B  3.0  80-84
 B-  2.67  75-79
 C +  2.33  70-74  задовільно
C  2.0  65-69
 C-  1.67  60-64
 D +  1.33  55-59
D  1.0  50-54
F  0-49  незадовільно

Рівень навчальних досягнень з дисципліни визначається

підсумковою оцінкою ІВ = ОРД х 0,6 + ОВК х 0,4,де:

ІВ - підсумкова оцінка

ОРД - Оцінка рейтингу допуску

ОВК - Оцінка підсумкового контролю (іспит з дисципліни)

Оцінка рейтингу допуску (ОРД) становить 60% підсумкової оцінки (ІС) знань з дисципліни.

Оцінка підсумкового контролю (ОВК) становить 40% підсумкової оцінки (ІС) знань з дисципліни.

Оцінка рейтингу допуску ОРД = , де:

ОТК- Оцінка поточного контролю успішності

ОРК - Оцінка рубіжного контролю

Оцінка поточного контролю успішності ОТК= Середня поточна оцінка (в тому числі вихідний контроль) + середня оцінка за СРІ


 Шкала оцінок СРІ (відповідно до критеріїв виконання)
 критерії якості  Незадовільних-но F0 балів  Задовільно D1,0 балів  Удовлет-ворітельноD + 1,33 бала  УдовлетворітельноC-1,67 балів  Задовільно C2,0 бала  Задовільно C + 2,33 бала  ХорошоB-2,67 бала  Добре B3,0 бала  ХорошоB + 3,33 бала  ОтлічноA-3,67 бала  Відмінно A4,0 бала
 Відповідність змісту СРІ темі і поставленим завданням  Робота не відповідає темі  Зміст СРІ частково відповідності. темі, але не соответств. поставленим завданням  Зміст СРІ частково відповідає темі і поставленим завданням  Зміст СРІ в повному обсязі відповідає темі і поставленим завданням  Зміст СРІ в повному обсязі відповідає поставленим завданням  Зміст СРІ в основному відповідає темі і поставленим завданням  Зміст СРІ відповідає темі і поставленим завданням  Зміст СРІ повністю відповідає темі і поставленим завданням  Зміст СРІ повністю відповідає темі і поставленим завданням  Зміст СРІ повністю відповідає темі і поставленим завданням  Зміст СРІ повністю відповідає темі і поставленим завданням
 Повнота розкриття теми та використання джерел  Тема не розкрита  Тема розкрита частково, невідповідного джерел використаної літератури  Тема розкрита частково, ісп-но мало джерел  Тема розкрита недостатньо, ісп-но мало джерел  Тема розкрита недостатньо, ісп-ни основні джерела  Тема розкрита недостатньо, використані не всі основні джерела літератури  Тема розкрита не повністю і деякі положення вимагають уточнення. Використані не всі основні джерела літератури.  Тема розкрита, проте деякі положення СРІ викладені занадто докладно, вимагають уточнення. Використано основні джерела літератури.  Тема розкрита повністю, проте деякі положення вимагають використання сучасних джерел літератури. Використано основні джерела літератури.  Тема повністю розкрита, використані сучасні джерела літератури в достатній кількості.  Тема повністю розкрита, використані сучасні джерела літератури в достатній кількості.
 Уміння узагальнити матеріал і зробити аргументовані висновки і пропозиції  Висновки не зроблені, пропозицій немає.  Матеріал не узагальнено, висновків і пропозицій немає.  Матеріал частково узагальнено, висновків і пропозицій немає.  Матеріал частково узагальнено, висновків і пропозицій немає.  Матеріал узагальнено не в повному обсязі, висновки і пропозиції не соотв.содержанію СРІ.  Матеріал узагальнено, але висновки і пропозиції нечіткі, неповні.  Матеріал узагальнено, але висновки вимагають більш повного підбиття підсумків.  Матеріал узагальнено, але висновки громіздкі, не є чіткими.  Матеріал узагальнено, але висновки громіздкі, не є чіткими  Матеріал узагальнено, зроблені аргументовані висновки і пропозиції.  Матеріал узагальнено, зроблені чіткі і ясні висновки. Чітко простежується думка автора, його ставлення до проблеми за напрямками її рішення.
 Відповідність структуриі оформлення СРІ критеріїв виконання  Не відповідає  Чи не дотримано основних вимог.  Осн. треб-я до оформ. дотримані частково, стр-ра неповна, отсутств. посилання в тексті.  Основні вимоги до оформлення дотримані в повному обсязі, неправильно оформлена бібліографія.  Осн. треб-я до оформ. дотримані, але є помічений. з оформлення отд. розділів СРІ.  Основні вимоги до оформлення дотримані.  Основні вимоги до оформлення дотримані.  Основні вимоги до оформлення дотримані.  Оформлення СРІ відповідає висунутим вимогам, але є незначні зауваження.  Оформлення СРІ повністю відповідає висунутим вимогам.  Оформлення СРІ повністю відповідає висунутим вимогам, є інформативні ілюстрації високої якості.

 З дисципліни травматологія та ортопедія | Синонімія союзних і безсполучникових складних речень.