Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

З дисципліни травматологія та ортопедія

  1. Види контролю та звітності з дисципліни
  2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ І ЗДАЧІ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  3. Дані про дисципліну
  4. ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
  5. для перевірки знань з дисципліни
  6. для перевірки знань з дисципліни

основна:

1. Г. п. Котелніков, А. в. Краснов, В. ф. Мірошниченко // Травматологія. -2009. -538 С.

2. Г. п. Котелніков, С. в. Миронов, В. ф. Мірошниченко // Травматологія і ортопедія: підручник. М., 2006. -400 с.

3. Е. к. Гуманенко, В. к. Козлова // Політравма. -2009. -608 С.

4. Г. п. Котелніков, С. п. Миронов // Травматологія. -2008.

5. А. в. Фишкин // Травматологія. -2008. -352 С.

6. Травматологія та ортопедія / в 4 томах. Том 3. Травми і захворювання нижньої кінцівки. Видавництво: Гіппократ, 2008. -1056 с.

7. Ю. р Шапошников // Травматологія і ортопедія. -2007. -3т.

8. Н. в. Корнілов, Е. р Грязнухін // Травматологія і ортопедія, тому 4. Травми і захворювання таза, грудей, хребта, голови. 2006. -624 с.

9. Л. н. Анкін., Н. л. Анкін // Травматологія. -2005. -496 С.

10. Травматологія та ортопедія / Керівництво для лікарів в 4 томах під загальною ред. Н. в. Корнілова. - С-Пб., «Гіппократ», 2004. -768

11. Котелніков Г. п., Краснов А. в., Мірошниченко В. ф. // Травматологія. -2009. -538 С.

12. Корнілов Н. В. Травматологія та ортопедія: підручник. -М., 2011р. -592 С.

13. Кавалерский Г. М. Травматологія та ортопедія: Підручник для медвузів. М .: Академія, 2008.-624с. 2 з.

додаткова:

1. Гіршін С. р // Травматологія. Клінічні лекції з невідкладної травматології. -Навчальний посібник. -2009.

2. Іванніков С. в., Оганесян О. в., Шестерня Н. а. // Травматологія. Зовнішній чрескостний остеосинтез при переломах кісток передпліччя -Практичні посібник. -2009.

3. Шапавалов В. м., Хомінець В. в., Михайлов С. в. // Основи Внетренняя остеосинтезу. -2009. -240 С.

4. Новікова С. л. // Легкість руху. Реабілітація після ендоротезірованія колінного і тазостегнового суглобів за запатентованою методикою. -2009. -120 С.

5. Єпіфанов В. а., Єпіфанов А. в. // Відновне лікування при пошкодженнях опорно-рухового апарату. -2009. -480 С.

6. Кондратьєв А. н. // Невідкладна нейротравматологія. -2009. -192 С.

7. Клюквин І. ю., Мігулева І. ю., Охотський В. п .// Травми кисті. -2009. -192 С.

8. // Екстрена допомога при травмах, больових шоках і запаленнях -Практичні посібник. 2008.

9. Девід Гранді, Ендрю Суейн // Травма спинного мозку. -2008. -128.

10. Демічев С. в. Перша допомога при травмах і захворюваннях. Навчальний посібник. -М., 2010. -160 с.

11. Петров В. р, Замілацкій Ю. і., Буров Г. н. // Технологія виготовлення протезів верхніх кінцівок. -2008. -128 С.

12. Лоренс Б. Харклесс, Кім Фелдер-Джонсон // Секрети гомілковостопного суглоба і стопи. -2007. -320с.

13. Котешева І. а. // Травми. Перша допомога та відновлювальне лікування. -2008. -352 С.

14. Набоков А. ю. // Сучасний остеосинтез. -2007. -400 С.

15. Семенова О. п .// Реабілітація посттравматичних хворих. -2006. -240 С.

16. Соколов В. а. // Множинні та поєднані травми, 2006 р 518 с.

17. Соколов В. а. // Травматологія Множинні та поєднані травми, Практичні посібник, 2006 р 518 с.

18. Малахов О. а., Карліна С. е. // Природжений вивих стегна. -2006-128 с.

19. Томас Скалетта, Джеффрі Шайдер // Невідкладна травматологія. -2006. -750с.

20. Мовшович І. а. // Оперативна ортопедія. -2006. -448с

З дисципліни променева діагностика:

основна:

1. Променева діагностика: 1,2 том / За редакцією проф. Труфанова Г. е. - М .: ГЕОТАР-Медіа, 2007. - 416с.

2. Марінчек борються, Роберт Донелінджер. Невідкладна радіологія. У 2-х томах / переклад з англ. А. а. Аншелес і співавт., Під редакцією В. е. Синицина. - М .: Видавничий дім Відар. - 2008.-342с.

3. Променева діагностика. А. ю. Васильєв, Є. б. Ольхова. ГЕОТАР-Медіа, 2008.-672с.

додаткова:

1. Кишеньковий атлас по цифровій рентгенології: навчальний посібник / під. ред. А. ю. Васильєва. -М., 2008. -88с.

2. Рінк П. а. Магнітний резонанс в медицині. - М .: ГЕОТАР-МЕД, 2003. 256с

З дисципліни анестезіологія і реанімація:

основна:

1. Керівництво з клінічної анестезіології \ Під ред. Б. дж. Полларда; Пер. з англ .; За заг. ред. Л. в. Колотілова, В. в. мальцева. - М .: МЕДпресс-інформ, 2006. - 912с.

2. Керівництво по анестезіології: Учеб. Посібник \ М. м. Багіров, М. в. Бондар, А. ф. Бубало, С. н. гриценко і ін .; Під ред. Ф. с. Глумчера, А. і. Тріщинський - К .: Медицина, 2008. - 608с.

3. Анестезіологія і реаніматологія: підручник / за ред. О. а. долиною. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ГЕОТАР- Медіа, 2009. - 576 с.

4. Інтенсивна терапія. Національне керівництво: у 2-х т. / Під ред. Б. р. Гельфанда, А. і. Салтанова. - М., 2011. - Т.1 - 960с .; Т.2 - 784 с.

5. Інтенсивна терапія. Консультант лікаря. Електронна інформаційно-освітня система на CD. - М., 2008.

6. Анестезіологія. Як уникнути помилок / під ред. К. Маркуччі, Н. а. Коена, Д. дж. метро та ін .; пров. з англ. - М., 2011. - тисячі сімдесят дві с.

7. Сміт Г., Роубутам Д. дж., Айткенхед А. р. Анестезіологія. - М., 2010. - 848 с.

8. А. Н. Шмаков, В. Н. Кохно Критичні стани новонароджених. (Технологія дистанційного консультування та евакуації). Новосибірськ, 2007.

9. Курек, В. в. Керівництво з невідкладних станів у дітей / В. в. Курек, А. е. Кулагін. М .: Мед. лит., 2008. 464 с.

10. Морган, Дж. Е. Клінічна анестезіологія: в 3 т. / Дж. Е. Морган, С. Мегід, В. михайло; пров. з англ. - 2-е изд., Испр .. M .; СПб .: БІНОМ-Невський Діалект, 2001. 396 с.

11. Рафмелл Д. п. Регіонарна анестезія / Д. м. Ніл, К. м. Віскоумі; пров. з англ .; під заг. ред. А. п. Зильбера, В. в. мальцева. М .: МЕДпресс-інформ., 2007. 272 ??с.

12. Сатішур, О. Є. Механічна вентиляція легенів / О. е. Сатішур. М .: Мед. лит., 2007. 352 с.

13. Браун Д. л. Атлас регионарной анестезії. - М., 2009. - 464 с.

14. Серцево-легенево-мозкова реанімація: учеб.-метод. посібник / О. т. Прасмицкій [и др.]. Мінськ: БДМУ, 2002. 28 с.

15. Прасмицкій, О. т. Основи токсикології: метод. рекомендації / О. т. Прасмицкій, І. з. Ялонецкій. Мінськ: БДМУ, 2008. 52 с

додаткова:

1. Медицина критичних станів / під ред. Дж. Дж. Марини; пров. з англ. В. л. Кассіля. М: Медицина, 2002. 992 с.

2. Анатомічний атлас. Основи будови і фізіології людини: атлас / за ред. д. м. н. А. І. Бориса. - Мінськ: Харвест, 2007. - 144с. : Ил.

3. Крилов В. в., Петриков С. с. Нейрореанімацію. Практичний посібник. - М., 2010. - 176 с.

4. Єрмоленко В. м., Миколаїв А. ю. Гостра ниркова недостатність: керівництво. - М., 2010. - 240с.

5. Керівництво по інтенсивної терапії: пров. з англ. Під ред. А. п. Зильбера. - М ,, 2010. - 640с.

6. Дементьєва І. і., Чарні М. а., Іорозов Ю. а. Система гомеостазу при операціях на серці та магістральних судинах. Порушення, профілактика, корекція: керівництво. - М., 2009. - 432с.

7. Мур К., Рамкарх П. Довідник з невідкладних станів: пров. з англ. Під ред. с. а. Суміна. - М., 2010. - 1216с.

8. Часті помилки в анестезіології / під ред. к. Маркуччі, Д. р. кирша і ін. - М., 2010. - 1072с.

9. Черепно-мозкова травма: практичне керівництво / під ред. Проф. О. н. Древаля. - М., 2010. - 288с.

10. Штрібель Х. в. Терапія хронічного болю. Практичний посібник: пер. з нім. під ред. н. а. Осипової. - М., 2006. - 304с.

11. Бадюгін І. с., Каратай Ш. с., Константинова Т. к. Екстремальна токсикологія / під ред. Е. а. Лужникова. - М., 2006. - 416с.

Інтервенційна радіологія / під ред. Л. с. Кокова. - М., 2008. - 192с.

З дисципліни клінічна анатомія і оперативна хірургія:

основна:

1. Островерхов Г. Е., Лубоцкій Д. І., Бомаш Ю. М. Оперативна хірургія і топографічна анатомія. М., 2005.

2. Кайназар А. к., Идрисов А. а., Алмабаев И. а. Бас ж?не мойинни? клінікали? анатоміяси, 2011 року.

3. Топографічна анатомія і оперативна хірургія. Під редакцією Ю. м. Лопухіна, 2005

4. Кованов В. В. Оперативна хірургія і топографічна анатомія. М., 2005.

5. Сергієнко В. і., Петросян Е. а., Фраучі І. в. Топографічна анатомія і оперативна хірургія: У 2Т; 2005.

6. Миколаїв А. в. Топографічна анатомія і оперативна хірургія: 2007.

7. Миколаїв А. в. Топографічна анатомія і оперативна хірургія: підручник, 2-х тому. 2010 року.

8. Оперативна хірургія дитячого віку: підручник / за ред. Ю. ф. Ісакова. -М., 2009. -800 с.

9. А. А. Воробйов, Клінічна анатомія і оперативна хірургія голови та шиї: навч. посібник, 2008.

10. І. І. Каган, С. В. Чемезов, Топографічна анатомія і оперативна хірургія: підручник 2009.

додаткова:

1. Беклемишева Н. і. Хірургічна анатомія мозкового відділу голови Основні принципи оперативних втручань. Алмати, 2004 року (під ред. Проф. Идрисова А. а.).

2. Беклемишева Н. і. Хірургічна анатомія області шиї. Основні принципи оперативних втручань. Алмати, 2004 року (під ред. Проф. Идрисова А. а.).

3. Нетер Ф. Атлас анатомії людини (пер. З англ.) - 2003р.

4. Курс лекцій з оперативної хірургії: навчальний посібник. -М., 2009. -288 с.Модуль - травматологія та ортопедія | Буквена система оцінювання навчальних досягнень учнів, відповідна цифровому еквіваленті за чотирибальною системою.