Головна
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. Підготовка до заняття

  1. Catch fall (Підготовка до падіння)
  2. I. Підготовка до заняття
  3. I. Підготовка до заняття
  4. I. Підготовка до заняття
  5. I. Підготовка до заняття
  6. I. Підготовка до заняття

Семінарське заняття № 3 (Модуль 2)

Теоретичні основи ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Питання для вивчення і обговорення

1. Предмет і завдання дидактики вищої школи.

2. Дидактичні закономірності і принципи як сутнісні і нормативні підстави навчання у вищій школі.

3. Сучасні дидактичні концепції та підходи в навчанні.

4. Напрями і види навчання.

5. Цілі і зміст навчання у вищій школі.

Рекомендована література для підготовки до семінару і самостійної роботи

1. Загвязінскій, В. І. Теорія навчання: сучасна інтерпретація: навч. посібник для пед. вузів по спец. "Педагогіка і психологія" / В. І. Загвязінскій. - М.: Академія, 2001. - 192 с.

2. Кларін, М. В. Інновації у світовій педагогіці: навчання на основі дослідження, ігри, дискусії (Аналіз зарубіжного досвіду) / М. В. Кларін. - Рига: НВЦ Експеримент, 1995. - 248 с.

3. Корнетов, Г. Б. Загальна педагогіка / Г. Б. Корнетов. - М.: Изд-во УРАО, 2003. - 192 с.

4. Педагогіка: навч. посібник для пед. навч. закладів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов. - 4-е изд. - Москва: Школа-Пресс, 2004. - 512 с.

5. Северин, С. Н. Введення в нормативну методологію педагогіки: посібник / С. Н. Северин. - Брест: БрДУ, 2008. - 81 с.

6. Сендер, А. Н. Хрестоматія по загальній педагогіці: в 2 ч. / Автори-упоряд .: А. Н. Сендер, С. Н. сівбі-рин. - Брест: БрДУ, 2010. - Ч. 1. - 166 с.

7. Сєріков, В. В. Навчання як вид педагогічної діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В. В. Сєріков; під ред. В. А. Сластенина, І. А. Колесникової. - М.: Академія, 2008. - 256 с.

8. Сівашінская, Е. Ф. Лекції з педагогіки: інтегрований курс. У двох частинах. Частина 1 / Е. Ф. Сівашінская. - Мінськ: Жасскон, 2007. - 192 с.

9. Сівашінская, Е. Ф. Лекції з педагогіки: інтегрований курс. У двох частинах. Частина 2 / Є. Ф. Сівашінская. - Мінськ: Жасскон, 2008. - 192 с.

10. Сівашінская, Е. Ф. Педагогічні системи і технології: курс лекцій для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Е. Ф. Сівашінская, В. Н. Пунчік; під. заг. ред. Е. Ф. Сівашінской. - Мінськ: Екоперспектіва, 2010. - 196 с.

11. Хуторський, А. В. Сучасна дидактика: підручник для вузів / А. В. Хуторський. - СПб. : Пітер, 2001. - 544 с.

I. Підготовка до заняттяІнформаційна довідка про методи і технології навчання, що реалізуються при підготовці і проведенні заняття | Навчально-дослідні та творчі завдання