Головна

II. проведення заняття | Текст для підготовки до заняття | Інформаційна довідка про методи і технології навчання, що реалізуються при підготовці і проведенні заняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

I. Підготовка до заняття

  1. Catch fall (Підготовка до падіння)
  2. I. Підготовка до заняття
  3. I. Підготовка до заняття
  4. I. Підготовка до заняття
  5. I. Підготовка до заняття
  6. I. Підготовка до заняття

Семінарське заняття № 2 (Модуль 1)

СИСТЕМА І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Питання для вивчення і обговорення

1.Соціокультурна природа освіти. Освіта як цінність.

2.Освіта як педагогічна система. Поняття про структуру педагогічної системи.

3.Сутнісні і нормативні підстави педагогічного процесу. Педагогічні закономірності.

4.Культуросообразность, технологічність, наукоємність, ситуационность педагогічного процесу.

5.Тенденції розвитку вищої освіти за кордоном. Болонський процес.

6.Система вищої освіти в Республіці Білорусь. Кодекс Республіки Білорусь про освіту (2011) про систему вищої освіти в Республіці Білорусь.

Рекомендована література для підготовки до семінару і самостійної роботи

1. Бондаревська, Є. В. Педагогіка: особистість в педагогічних теоріях і системах виховання / Є. В. Бондаревська, С. В. Кульневич. - Ростов-Н / Д.: Учитель, 1999. - 560 с.

2. Гершунский, Б. С. Філософія освіти для ХХІ століття (В пошуках практико-орієнтованих освітніх концепцій) / Б. С. Гершунский. - М.: Досконалість, 1998. - 680 с.

3. Загвязінскій, В. І. Теорія навчання: сучасна інтерпретація / В. І. Загвязінскій. - М .: Академія, 2001. - 192 с.

4. Корнетов, Г. Б. Загальна педагогіка / Г. Б. Корнетов. - М.: Изд-во УРАО, 2003. - 192 с.

5. Краєвський, В. В. Загальні основи педагогіки: навч. для пед. вузів / В. В. Краєвський. - М.: Академія, 2003. - 256 с.

6. Педагогіка: навч. посібник для пед. навч. закладів / В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов. - 4-е изд. - М.: Шк. преса, 2004. - 512 с.

7. Попков, В. А. Дидактика вищої школи: навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / В. А. Попков, А. В. Коржуєв. - М.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 136 с.

8. Сендер, А. Н. Хрестоматія по загальній педагогіці: в 2 ч. / Автори-упоряд .: А. Н. Сендер, С. Н. Северин. - Брест: БрДУ, 2010. - Ч. 1. - 166 с.

9. Сєріков, В. В. Освіта і особистість. Теорія і практика проектування педагогічних систем / В. В. Сєріков. - М.: Логос. - 272 с.

10. Сівашінская, Е. Ф. Лекції з педагогіки: інтегрований курс. У двох частинах. Частина 1 / Е. Ф. Сівашінская. - Мінськ: Жасскон, 2007. - Тема 2.

11. Сівашінская, Е. Ф. Педагогічні системи і технології: курс лекцій для студентів педагогічних спеціальностей / Є. Ф. Сівашінская; В. Н. Пунчік; під. заг. ред. Е. Ф. Сівашінской. - Мінськ: «Екоперспектіва», 196 с. (Теми1-5; 16-18).

12. Сівашінская, Е. Ф. Педагогіка сучасної школи: курс лекцій для студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Е. Ф. Сівашінская; І. В. Журлова; під. заг. ред. Е. Ф. Сівашінской. - Мінськ: Екоперспектіва, 2009. - 212 с.

13. Хуторський, А. В. Сучасна дидактика: підручник для вузів / А. В. Хуторський. - СПб. : Пітер, 2001. - 544 с.

I. Підготовка до заняттяТехнологія проектного навчання | Навчально-дослідні та творчі завдання