Головна

Базельська угода 1988 роки (Базель-1) | Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу 2004р. (Базель-2) | вдосконалений підхід | стандартизований підхід | Резерви на можливі втрати по позиках (п.1.2) | Фінансове становище - погане | Формування резерву з урахуванням забезпечення по позиці (Глава 6) | достатність капіталу | Нормативи ліквідності банку | Нормативи кредитного ризику |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

IV- V категорія якості

  1. II. Структура управління служби технічного контролю якості.
  2. II.3. Закон як категорія публічного права
  3. IV. 6. Доцільність сигналізування наявності високого рівня якості товару
  4. IV.3. Вплив інформованості споживачів на вибір рівня якості продукції монополістом
  5. IV.8. Вплив ставлення споживачів до підприємницького сектору на рівень якості товару
  6. VI. Показники якості.

IV - Аналіз діяльності контрагента та функціонування ринку виявив одночасне наявність потенційних і реальних загроз часткових втрат (від 51% - до 100%).

V - Є достатні підстави вважати, що вартість окремого елемента розрахункової бази резерву буде повністю втрачена в зв'язку з невиконанням контрагентом договірних зобов'язань (100%).

Оцінка фінансового положення контрагента

При класифікації елементів розрахункової бази КО оцінює фінансовий стан контрагента з метою виявлення ймовірності невиконання або неналежного виконання ним договірних зобов'язань (п.1.5)

Професійне судження грунтується на наступних принципах (п.1.11)

Відповідність фактичних дій по класифікації (рекласифікації) елементів розрахункової бази і формування (регулювання) резерву вимогам;

Комплексний і об'єктивний аналіз всієї інформації, яка береться до уваги при класифікації елементів і формуванні резервів;

Своєчасність класифікації, формування резервів і достовірність відображення змін в обліку та звітності.

Термін уточнення розміру резерву (п.1.12)

Уточнення розміру резерву за елементами розрахункової бази в зв'язку зі зміною рівня кредитного ризику, зміною величини елементів розрахункової бази здійснюється за станом на перше число місяця, наступного за звітним.Норматив використання власних коштів | Гідроенергетичні ресурси Казахстану.