Головна

Ст 6. Діяльність КО на РЦБ | Базельська угода 1988 роки (Базель-1) | Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу 2004р. (Базель-2) | вдосконалений підхід | стандартизований підхід | Резерви на можливі втрати по позиках (п.1.2) | Фінансове становище - погане | Формування резерву з урахуванням забезпечення по позиці (Глава 6) | достатність капіталу | Нормативи ліквідності банку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Норматив використання власних коштів

  1. Fixed assets turnover - Коефіцієнт оборотності основних засобів, раз
  2. I Нормативні правові акти
  3. I Нормативні правові акти та інші офіційні матеріали
  4. I. Нормативно-правові акти
  5. I. Нормативно-правові матеріали
  6. I. Нормативні правові акти
  7. I. Засоби, що діють на холінергічні синапси

(Капіталу) банку для придбання акцій (часток) інших юридичних осіб (Н12)

8.1. Норматив використання власних коштів (капіталу) банку для придбання акцій (часток) інших юридичних осіб (H12) регулює (обмежує) сукупний ризик вкладень банку в акції (частки) інших юридичних осіб та визначає максимальне відношення сум, інвестованих банком на придбання акцій (часток) інших юридичних осіб, до власних коштів (капіталу). Норматив розраховується за такою формулою:Нормативи кредитного ризику | IV- V категорія якості