Головна

Ст 6. Діяльність КО на РЦБ | Базельська угода 1988 роки (Базель-1) | Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу 2004р. (Базель-2) | вдосконалений підхід | стандартизований підхід | Резерви на можливі втрати по позиках (п.1.2) | Фінансове становище - погане | Нормативи кредитного ризику | Норматив використання власних коштів | IV- V категорія якості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

достатність капіталу

  1. Аналіз структури капіталу підприємства
  2. БЗРАСПИС - визначає майбутнє значення капіталу при нарахуванні за схемою складних відсотків.
  3. Питання 18.12. Розкриття інформації про зміну власного капіталу в річної бухгалтерської (фінансової) звітності кредитної організації.
  4. Другий наслідок із закону капіталу
  5. Глава VIII Монополія і соціальна відповідальність праці і капіталу
  6. Державний контроль за концентрацією капіталу на ринку фінансових послуг

У 1988 році країни-члени Базельського комітету банківського нагляду дійшли згоди щодо методики визначення достатності капіталу банку.

В угоді приведена формула, що дозволяє визначити коефіцієнт достатності капіталу (BIS ratio).

Основні елементи методики розрахунку показника достатності капіталу:

- Однакове визначення капіталу і його структури.

- П'ятирівнева система оцінки ризиків, властивих різним видам активів.

- Включення позабалансових рахунків в формулу розрахунку достатності капіталу.

- Формула розрахунку достатності капіталу (коефіцієнт не може бути менше 8% від розміру активів, зважених за ступенем ризику).

ОСНОВНИЙ (БАЗОВИЙ) КАПІТАЛ (Core capital) TIER 1 - Капітал 1-го рівня включає:

- Оплачені акції (емітовані і повністю оплачені акції);

- Відкриті (публікуються) резерви: 1) засновницький прибуток від продажу акцій вище номіналу, 2) додаткові кошти, що вносяться акціонерами, 3) нерозподілений прибуток попередніх років (виплати по акціях, резерви, встановлені законом, нерозподілений прибуток).

ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ (Supplemental capital) TIER 2- Капітал 2-го рівня включає:

- Вільні загальні резерви;

- Гібридні фінансові інструменти: ЦБ і субординовані боргові зобов'язання банку з невизначеним терміном погашення;

- Резерви на покриття збитків майбутніх періодів і переоцінку основних фондів.

Угода рекомендує зважувати ризики за балансовими і позабалансовими позиціями відповідно до широкими категоріями відносного ризику.

Сама схема зважування ризиків спрощена - використовувалися тільки п'ять категорій зважування:

0% - для безризикових активів - каса, валюта і засоби на коррахунку в ЦБ;

- 10% - для держоблігацій;

- 20% - для кредитів з низьким ризиком - кошти на коррахунках великих банків;

- 50% -100% - для більшості кредитів (наприклад, 50% для кредитів фізособам, забезпеченими заставою нерухомого майна).

Угода встановлює мінімальні значення коефіцієнта достатності капіталу діючих в світовому масштабі банків на рівні

- 4% (відношення капіталу першого порядку до активів, зважених з урахуванням ризику) і

- 8% (відношення всього капіталу (капітал першого порядку плюс капітал другого порядку) до активів, зважених з урахуванням ризику).

Формула достатності капіталу Кука

Інструкція від 16 січня 2004 № 110-І «Про обов'язкових нормативах БАНКІВ»

1.1. Встановлює числові значення та методику розрахунку таких обов'язкових нормативів банків:

- Достатності власних коштів (капіталу) банку;

- Ліквідності банків;

- Максимального розміру ризику на одного позичальника або групу пов'язаних позичальників;

- Максимального розміру великих кредитних ризиків;

- Максимального розміру кредитів, банківських гарантій та поручительств, наданих банком своїм учасникам (акціонерам);

- Сукупної величини ризику щодо інсайдерів банку;

- Використання власних коштів (капіталу) банків для придбання акцій (часток) інших юридичних осіб.Формування резерву з урахуванням забезпечення по позиці (Глава 6) | Нормативи ліквідності банку