Головна

Ст 6. Діяльність КО на РЦБ | Базельська угода 1988 роки (Базель-1) | Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу 2004р. (Базель-2) | Фінансове становище - погане | Формування резерву з урахуванням забезпечення по позиці (Глава 6) | достатність капіталу | Нормативи ліквідності банку | Нормативи кредитного ризику | Норматив використання власних коштів | IV- V категорія якості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

стандартизований підхід

  1. Системну-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У розвідувальної геофізики
  2. I. Особливості процесного підходу до управління
  3. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  4. III. У чому різниця між витратним і ціннісним підходами до ціноутворення
  5. X. Зміна підходу
  6. Аналіз взаємодії в різних теоретичних підходах
  7. Антрепренерський підхід до формування стратегії в торговій компанії

II компонент:
 наглядовий процес

банки повинні мати процедури оцінки достатності капіталу;

наглядові органи повинні перевіряти і оцінювати роботу банків з підрахунку достатності капіталу і їх стратегію в цій галузі;

наглядові органи повинні мати можливість вимагати від банків підтримки нормативу достатності понад мінімальний;

необхідність втручання з боку наглядових органів в превентивних цілях.

III компонент:
 ринкова дисципліна

Реалізація третього компонента дозволить учасникам ринку одержувати більш повну інформацію про використані банками підходах до оцінки ризиків і достатності капіталу.

У банках потрібна наявність затвердженої Політики в області розкриття інформації.

 вдосконалений підхід | Резерви на можливі втрати по позиках (п.1.2)