Головна

Ст 6. Діяльність КО на РЦБ | стандартизований підхід | Резерви на можливі втрати по позиках (п.1.2) | Фінансове становище - погане | Формування резерву з урахуванням забезпечення по позиці (Глава 6) | достатність капіталу | Нормативи ліквідності банку | Нормативи кредитного ризику | Норматив використання власних коштів | IV- V категорія якості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Міжнародна конвергенція вимірювання капіталу 2004р. (Базель-2)

  1. B. МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА З ПИТАНЬ ПОШУКУ І ПОРЯТУНКУ (ІНСАРАГ)
  2. II. Кутові і лінійні вимірювання.
  3. Аналіз структури капіталу підприємства
  4. Апаратні засоби вимірювання часу
  5. Апаратура для вимірювання радіаційного забруднення навколишнього середовища
  6. Атмосферний тиск. Прилади для вимірювання атмосферного тиску. Повітряна оболонка Землі і її роль в життєдіяльності людини
  7. БЗРАСПИС - визначає майбутнє значення капіталу при нарахуванні за схемою складних відсотків.

в розрахунку достатності капіталу враховувалися кредитний і ринковий ризики. Пропераціонний ризик, правової, ризик ліквідності, ризик втрати репутації - НЕ бралися до уваги;

достатність капіталу по Базелю-1 не завжди достовірно відображала фінансовий стан;

в рамках деяких угод Базель-1 не стимулює банки знижувати кредитний ризик.

Базель-2 був остаточно сформульований і затверджений в 2004 році. Дана угода грунтується на трьох компонентах:

I компонент:
 Мінімальні вимоги до капіталу

Кредитний ризик.

А) Стандартизований підхід

В рамках даного підходу Базель-2 пропонує розраховувати вимога до капіталу для покриття кредитного ризику двома методами:

1) На основі рейтингів міжнародних рейтингових агентств (S & P's; Moody's; Fitch);

2) На основі кредитних рейтингів рейтингових агентств всередині окремих країн.

Використання рейтингів рейтингових агентств всередині країни

Національні органи нагляду повинні контролювати відповідність рейтингових агентств наступними критеріями:

об'єктивність;

незалежність;

Міжнародний доступ (прозорість);

Розкриття інформації;

Наявність ресурсів;

Достовірність.

Кредитний ризик.Базельська угода 1988 роки (Базель-1) | вдосконалений підхід