На головну

Оцінка і прогнозування інвестиційного ринку | Інвестиційна привабливість галузей, підгалузей економіки і окремих регіонів | Інвестиційна привабливість підприємств | Поняття інвестиційної стратегії та її роль у розвитку підприємства | Обгрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності | Визначення стратегічних напрямків формування інвестиційних ресурсів | ГЛАВА 4 | Поняття інвестиційного портфеля, цілі і принципи його формування | Характеристика основних етапів формування портфеля | здійснення проектів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

післяінвестиційного контроль

  1. I. Зразок контрольного тестування теми № 4
  2. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  3. II. Організація виконання контрольної роботи
  4. II. вимоги до оформлення контрольної роботи
  5. II.8. Вертикальний контроль (реалізація владних переваг)
  6. III. Контроль документів (доручень)
  7. III. Написання тексту контрольної роботи

Цей вид контролю іноді плутають з моніторингом. Ефективна організація моніторингу знижує потребу в послеінвестіціон- ном контролі, який виникає після того, як проекти пройшли значну частину свого життя. Тому на даній стадії управління портфелем є менше можливостей щось виправити або поліпшити.

Післяінвестиційного контроль спрямований на поліпшення майбутніх інвестиційних рішень в області капітальних вкладень. Він забезпечує підведення підсумків інвестиційних проектів портфеля. Успіх проектів оцінюється за тими ж критеріями, які використовувалися для їх відбору. Основна увага в ході послеінвестіці- го контролю приділяється параметрам інвестицій, які є вирішальними для успіху проектів. При цьому всебічне дослідження вироблених капітальних вкладень не є метою контролю.

Проведення післяінвестиційного контролю вимагає часу і значних витрат. Час проведення контролю строго не визначено, зазвичай його починають після того, як інвестиційні проекти досягли стадії свого здійснення, на якій зазначаються позитивні результати. Далеко не всі інвестиційні проекти піддаються післяінвестиційного контролю: з портфеля вибирають найбільш капіталомісткі, ризиковані і стратегічно важливі проекти.

Післяінвестиційного контроль дозволяє:

- Переконатися, що витрати і технічні характеристики проектів задовольняють початковим планом;

- Підвищити впевненість в тому, що інвестиційні проекти ретельно опрацьовані і чітко оцінені;

- Поліпшити оцінку наступних інвестиційних проектів.

Головна користь післяінвестиційного контролю полягає у впливі, яке він справляє на ініціаторів проектів. Саме звітність про результати реалізації інвестиційних проектів підвищує відповідальність у проведенні оцінки та відбору проектів в портфель. Для того щоб виключити суб'єктивізм в оцінці результатів здійснення проектів портфеля, післяінвестиційного контроль повинні проводити незалежні експерти.

Контрольні питання і завдання

1. Сформулюйте поняття оперативного управління портфелем реальних інвестиційних проектів.

2. Для яких цілей використовуються календарні плани і бюджети реалізації проекту?

3. Назвіть критерії і форми «виходу» з інвестиційного проекту.

4. Визначте роль післяінвестиційного контролю в процесі оперативного управління портфелем.

5. В чому різниця між моніторингом портфеля і послеінвесті- ційних контролем?


 Поточна коригування портфеля | Етапи формування і управління портфелем цінних паперів