Головна

Загальні вимозі до оформлення | ілюстрації | таблиці | скорочення | Деякі правила пунктуації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

парна сторінка

  1. 1 сторінка
  2. 1 сторінка
  3. 1 сторінка
  4. 1 сторінка
  5. 1 сторінка
  6. 1 сторінка
  7. 1 сторінка
 3 Товарна політика

непарна сторінка

 3.1 Життєвий цикл товару

3.14.4 Нижній колонтитул для парних і непарних сторінок однаковий і включає прізвище та ініціали автора-студента, факультет, групу, курс, дату виконання і номер сторінки.

приклад -

 Любецька ПРО., ФМК, ДММ-1, 5 к., 2О.05.200Х

Порядкові числівники | маріонетка