Головна

Організації виконання і захисту курсової роботи | Вимоги до наукової роботи | Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | Порядок захисту магістерської дисертації | таблиці | скорочення | Деякі правила пунктуації | Порядкові числівники | парна сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Загальні вимозі до оформлення

  1. I. Загальні положення
  2. I. Загальні положення
  3. I. Загальні положення
  4. I. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ
  5. II ЗАГАЛЬНІ ПОЧАТКУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ
  6. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

3.2.1 Студентські роботи відносяться до текстових документів, утримуючи
 щим суцільний текст, уніфікований текст (текст, розбитий на графи-
 таблиці, відомості, специфікації і т.п.) і ілюстрації (схеми, діаграми,
 графіки, креслення, фотографії і т.п.).

3.2.2 Текстові документи виконують на білому папері формату
 А4 (210 х 297 мм), додержуючись таких розмірів берегів: ліве - 30 мм; пра
 ше - 10 мм, нижнє - 20 мм, верхнє - 20 мм, на одному боці аркуша на
 білоруському або російською мовами із застосуванням комп'ютерної технології
 підготовки документів - через 1 (один) міжрядковий інтервал з использова
 ням шрифту розміром 14 пунктів (пт).

3.2.3 При підготовці тексту за допомогою комп'ютерних технологій перед
 повагу слід віддавати операційній системі Windows, використовуючи при цьому
 текстовий процесор Microsoft Word, застосовуючи гарнітуру шрифту Times New
 Roman в звичайному зображенні, вирівнюючи по ширині.

3.2.4 Розмір шрифту (кегль), його висота задається в пунктах. Пункт - оди
 ница, прийнята в поліграфії. Позначається буквами їх. 1 пт - 1/72 "= 0,352 мм.


3.2.5 Шрифт друку повинен бути прямим, світлого накреслення, чітким,
 чорного кольору однаковим по всьому об'єму тексту роботи.

3.2.6 Дозволяється використовувати комп'ютерні можливості акцентує
 вання уваги на визначеннях, термінах, формулах, важливі особливості,
 застосовуючи різні накреслення шрифту: курсивні, напівжирний, підкреслення,
 вразрядку і інше.

3.2.7 Помилки і графічні неточності, виявлені в тексті, допус
 кається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням
 на тому ж місці виправленого тексту (графіків) машинописним або рукопис
 вим способом. Допускається не більше 3 (трьох) виправлень на одній сторінці.Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимоги до викладення тексту | ілюстрації