Головна

Організації виконання і захисту курсової роботи | Вимоги до наукової роботи | Мета, завдання і вимоги до магістерської дисертації | Порядок подання та експертизи магістерської дисертації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Агульния патрабавант та змесгу i парадак виканання студенцкга робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

Загальні вимоги до змісту і порядок виконання студентських робіт

Слстема менеджменту якасщ

Агульния патрабавант та змесгу i парадак виканання студенцкга робіт

 Дата введення 2009.03.01IV


1 Область застосування

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до змісту, порядок виконання і захисту письмових студентських робіт, включаючи реферат, курсову, наукову і дипломну роботи, а також магістерську дисертацію. Вимоги цього стандарту є обов'язковими в УО «Білоруський державний економічний університет» і його філії для студентів та магістрантів усіх спеціальностей та форм навчання.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі ТНПА і НПА:

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.701-84 Єдина система конструкторської документації. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартів але інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.9-95 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги

ГОСТ 7.11-78 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі

ГОСТ 7.12-93 Система ставдартов з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила


I ZU-IM- ^ IH »


ГОСТ 7.32-2001 Система стандартів але інформації, бібліотечної та видавничої справи. Звіт про науково-дослідній роботі. Структура і правила оформлення

ГОСТ 7.82-2001 Система стандартів але інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліо1рафіческое опис електронних ресурсів. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.83-2001 Система стандартів до інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліофафіческая запис. Бібліофафіческое опис електронних ресурсів. Електронні видання. Основні види і вихідні відомості СТБ 6.38-2004 Уніфікована система документації. Система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів

СТБ 22.0.1-96 Система стандартів у сфері освіти. Основні положення

ТКП 1.5-2004 Система технічного нормування і стандартизації Республіки Білорусь. Правила побудови, викладення, оформлення та змісту технічних кодексів усталеної практики та державних стандартів Положення про державних екзаменаційних комісіях у вищих навчальних закладах Республіки Білорусь. Затверджено наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 27.06.1997 № 365

Інструкція але підготовці, оформлення та подання до захисту дипломних робіт у вищих навчальних закладах. Затверджена наказом міністра образоваЕШя Республіки Білорусь від 27.06.1997 № 365

Інструкція з оформлення наукових робіт, висунутих на конкурс наукових робіт студентів вузів Республіки Білорусь але гуманітарних, природничих і технічних наук. Розроблено Міністерством освіти Республіки Білорусь. Мінськ: БДУ, 1995.

Інструкція з оформлення дисертацій і авторефератів. Затверджено постановою президії Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь від 24.12.1997 № 178, в ред. постанови Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь від 15.08.2007 № 4

Положення про багаторівневу систему вищої освіти в Республіці Білорусь. Затверджено наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 04.08.1994 №225

СТП 20-05-2008 Правила оформлення студентських робіт та магістерської дисертації

Положення про другого ступеня вищої освіти (магістратурі). Затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 18.01.2008 р X »68


3 Дипломна роботаВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР | Вимоги до дипломної роботи