Головна

СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Перерахування, примітки і приклади | Формули і рівняння | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Список використаних джерел | СТП 20-05-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Додаток А

  1. До введення рекомендується повертатися після написання всієї роботи цілком. (Додаток 3)
  2. Карти, схеми (див. Додаток 45)
  3. Клієнтське браузерні додаток
  4. відокремлений додаток
  5. Організація регулярних додаткових занять (див. Додаток №1).
  6. Перетворення площини і їх додаток до рішення задач.
  7. Викладання історії в школі (Електронний додаток)

(Рекомендований)

приклади гістограм
Малюнок АЛ - Обсяг зовнішньої торгівлі Республіки Білорусь

Примітка - Джерело: [2, с. 17].рікРисунок А.2 - Розподіл чисельності зайнятого населення по галузях економіки

Примітка - Джерело: власна розробка.СТП 20-05-2008


СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008