Головна

СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Загальні вимоги до оформлення | Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Перерахування, примітки і приклади | Формули і рівняння |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-05-2008

  1. СТП 20-05-2008
  2. СТП 20-05-2008
  3. СТП 20-05-2008
  4. СТП 20-05-2008
  5. СТП 20-05-2008
  6. СТП 20-05-2008
  7. СТП 20-05-2008

3.9.12 При посиланнях на структурну частину тексту, що має нумерацію з цифр, які не між якими ставиться крапка, слід вказувати найменування цієї частини повністю. приклад - ... Згідно з розділом 3, ... за пунктом 1, а при нумерації з цифр, між якими ставиться крапка, назва структурної частини не вказують. приклад- ... Згідно 3.1, ... по 3.2.1, ... відповідно до 1.3.

3.9.13 При посиланнях на стандарти і технічні умови вказують тільки їх позначення, при цьому допускається не вказувати рік їх затвердження за умови повного опису стандарту в списку використаних джерел відповідно до ГОСТ 7.1-2003.

3.10 Деякі правила пунктуації

3.10.1 При відділенні десяткових часток від цілих чисел слід ставити кому. приклад - (0,158), а не точку (0.158), як прийнято в західній літературі і в мовах програмування.

3.10.2 знаки (крапку, кому, крапку з комою, двокрапка, знак і знаки) в тексті не відбивають від попередніх знаків. Кому як знак десяткового дробу не відбиваються від попередньої і наступної цифри.

3.10.3 Тирі й дефіс - два дуже схожих знака. По зображенню: тире - це довга риса, в більшості випадків отделяемая від попереднього і наступного тексту пробілами; дефіс - коротка, які пишуть разом із сполученими їм словами. Коротка характеристика може замінювати тире, але за умови обов'язкового відокремлення її від тексту з двох сторін пробілами.

3.10.4 Дефіс - графічний знак, який вживається:

1) між частинами слів, приклад - По-перше, що-небудь;

2) в складних словах, приклад - Інженерно-конструкторський, оптово-посередницький, клієнт-орієнтовані стратегії.

3) в складноскорочених словах, приклад - ЖК-монітор, ^ \ ДЩУ-сервер, 8М8-повідомлення;

4) в графічних скороченнях, приклад - Пан, гр-н, пн.-зх., Проф.-техн .;

5) між двома словами, що називають один предмет, приклад - Акт-повідомлення, лист-запит, секретар-референт, завод-виробник;

6) між іменником і аналітичним прикметником, приклад - Еліт-клас (для еліти), гольф-клуб (для гольфу), офіс-центр (офісний);

7) в назвах книг, великих подій, приклад - Олімпіада-80, Грамма-тика-70;

8) для позначення перенесення частини слова на інший рядок;

9) в запису складних слів з однаковою другою частиною, приклад - Вагоно-і паровозостроение, відео- і аудіозапис, перед- і постпозіціонно.


СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008