Головна

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Республіка Білорусь) | ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ | Сiстема менеджменту якасцi Правiли афармлення студенцкiх робіт | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | Загальні вимоги до оформлення | Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів | СТП 20-05-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-05-2008

  1. СТП 20-05-2008
  2. СТП 20-05-2008
  3. СТП 20-05-2008
  4. СТП 20-05-2008
  5. СТП 20-05-2008
  6. СТП 20-05-2008
  7. СТП 20-05-2008

3.5.3 Заголовки граф таблиці повинні починатися з великої літери, а підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони становлять одне речення із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. В кінці заголовків і підзаголовків граф таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Графу «Номер по порядку» (№ п / п) в таблицю включати не допускається. Допускається застосовувати в таблиці шрифт на 1-2 пункту менший, ніж в тексті роботи.

3.5.4 Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф діагональними лініями не допускається. Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не проводити, якщо їх відсутність не утруднює користування таблицею.

3.5.5 При поділі таблиці на частини і перенесення їх на іншу сторінку допускається головку або боковик таблтщ замінювати відповідно номерами граф і рядків. При цьому нумерують арабськими цифрами графи і (або) рядки першої частини таблиці. слово «Таблиця»вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова "Продовження таблиці"або «Закінчення таблиці»із зазначенням номера таблиці.

3.5.6 Мають таблиці на сторінці зазвичай вертикально. Розміщені на окремій сторінці таблиці можуть бути розташовані горизонтально, причому заголовок таблиці повинен розміщуватися в лівій частині сторінки. Як правило, таблиці зліва, справа і знизу обмежують лініями.

3.5.7 Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття замінюють літерними позначеннями, встановленими стандартами, або іншими позначеннями, якщо вони пояснені в тексті або наведені на ілюстраціях. приклад - ВВП - валовий внутрішній продукт.

3.5.8 Якщо текст, який повторюється в різних рядках графи, складається з одного слова, його після першого написання допускається замінювати лапками; якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками.

3.5.9 Замінювати лапками повторювані в таблиці цифри, математиче
 ські знаки, знаки відсотка і номери, позначення марок матеріалів продук
 ції, позначення нормативних документів не допускається.

3.5.10 При відсутності окремих даних в таблиці слід ставити про
 черк (тире).

Цифри в графах таблиць повинні проставлятися так, щоб розряди чисел у всій графі були розташовані один під іншим, якщо вони відносяться до одного показника. В одній графі повинна бути дотримана, як правило, однакова кількість десяткових знаків для всіх значень величин.

3.5.11 Примітки до таблиці (подтаблічние примітки) розміщують не
 посередньо під таблицею у вигляді: а) загального примітки відповідно до
 3.6.2-3.6.5; б) виноски; в) окремої графи або табличній рядки з заголовком.

59 9
СТП 20-05-2008 | Перерахування, примітки і приклади