Головна

На двох мовах | ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Республіка Білорусь) | ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ | Сiстема менеджменту якасцi Правiли афармлення студенцкiх робіт | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів

  1. Включення і вимикання комбайна робите відповідно до вимог пунктів 14.3 - 14.4.
  2. Обчислення висот пунктів знімальної основи.
  3. Група 158 Установка регуляторних пунктів і шаф для них
  4. Дезактивація будівель і населених пунктів

3.3.1 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул, рівнянь здійснюється арабськими цифрами без знака №.

3.3.2 Сторінки роботи слід нумерувати, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Номер сторінки проставляють у центрі нижньої частини листа без слова сторінка (стор., С.) І знаків пунктуації.

3.3.3 Першою сторінкою робіт є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, але на ньому номер сторінки не ставлять.

3.3.4 Заголовки структурних частин робіт «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «Терміни та визначення, Позначення і скорочення», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ»слід розташовувати в середині Рядки без крапки в кінці і друкувати великими літерами напівжирним шрифтом, не підкреслюючи.

3.3.5 Текст основної частини студентських робіт ділять на елементи: розділи, підрозділи і пункти. При необхідності, пункти можуть ділитися на підпункти.

3.3.6 Заголовки розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів основної частини друкують малими літерами (перша - прописна) з абзацу напівжирним шрифтом і без крапки в кінці. При цьому заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів друкують розміром шрифту основного тексту. Заголовки розділів виділяють розміром шрифту на 1-2 пункту більше, ніж шрифт в основному тексті. Заголовок не повинен складатися з кількох пропозицій. Перенесення слів у заголовках не допускаються.

3.3.7 Відстань між заголовками і текстом при виконанні роботи
 друкованим способом - 2-3 міжрядкових інтервалу, відстань між заго
 Спритні розділу і підрозділу - 1,5-2 міжрядкових інтервалу.


Загальні вимоги до оформлення | СТП 20-05-2008