Головна

РЕФЕРАТ | СТП 20-04-2008 | На двох мовах | ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Республіка Білорусь) | ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ | Сiстема менеджменту якасцi Правiли афармлення студенцкiх робіт | СТП 20-05-2008 | Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів | СТП 20-05-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-05-2008

  1. СТП 20-05-2008
  2. СТП 20-05-2008
  3. СТП 20-05-2008
  4. СТП 20-05-2008
  5. СТП 20-05-2008
  6. СТП 20-05-2008
  7. СТП 20-05-2008

3.1.10 Краткость- означає вміння уникнути непотрібних повторів, зайвої деталізації. Слова і словосполучення, які не несуть ніякого смислового навантаження, повинні бути виключені з тексту роботи.

3.1.11 Слід уникати вживання зайвих за змістом слів (тобто багатослів'я). Іншим різновидом багатослів'я є тавтологія, тобто повторення того ж іншими словами.

3.1.12 У науковому стилі мови не вживаються Плеоназм (надмірності), тобто частково збігаються значення слів. приклад - Експорт за кордон.

3.1.13 Нерозрізнення паронимов також є помилкою в науковому стилі. Пароніми - це близькі за звучанням однокореневі слова різняться значенням. приклад - Ефектний - ефективний; уявити - надати.

3.1.14 У науковій праці не слід використовувати канцелярську лексику.

3.1.15 Стиль письмової наукової мови - це безособовий монолог, тому виклад зазвичай ведеться від третьої особи. Рідко вживається форма першого і не використовується форма другої особи займенників однини.

3.1.16 Загальновизнаним є вживання займенника «ми» замість «я». Однак не слід зловживати займенником «ми».

Вживається також форма викладу від третьої особи. приклад - Автор вважає ... Аналогічну функцію вьшолняют пропозиції зі пасивного стану. приклад - Доцільно запропонувати ...СТП 20-05-2008 | Загальні вимоги до оформлення