Головна

СТП 20-04-2008 | РЕФЕРАТ | СТП 20-04-2008 | На двох мовах | ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Республіка Білорусь) | ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ | Сiстема менеджменту якасцi Правiли афармлення студенцкiх робіт | Загальні вимоги до оформлення | Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-05-2008

  1. СТП 20-05-2008
  2. СТП 20-05-2008
  3. СТП 20-05-2008
  4. СТП 20-05-2008
  5. СТП 20-05-2008
  6. СТП 20-05-2008
  7. СТП 20-05-2008

3 Вимоги до викладення та оформлення студентських робіт 3.1 Вимогик викладутексту

3.1.1 Студентські наукові дослідження реалізуються у вигляді реферату, курсової, дипломної робіт та магістерської дисертації.

3.1.2 Характерною особливістю мови письмової наукової роботи є формально-логічний спосіб викладу матеріалу. Науковий виклад складається головним чином з міркувань, метою яких є доказ істин, виявлених в результаті дослідження фактів дійсності.

3.1.3 Для наукового тексту характерні смислова закінченість, цілісність і зв'язність.

3.1.4 Для вираження логічних зв'язків слід застосовувати спеціальні функціонально-синтаксичні засоби, які вказують:

- На послідовність розвитку думки (приклад - На початку, перш за все, потім, по-перше, по-друге, значить, отже і ін.);

- Суперечливі відносини (приклад - Проте, між тим, в той час як, тим не менше);

- Причинно-наслідкові зв'язки (приклад - Отже, тому, завдяки цьому, згідно з цим, внаслідок цього, крім того, до того ж);

- Перехід від однієї думки до іншої (приклад- Перш ніж перейти до ..., розглянувши, необхідно зупинитися на ..., необхідно розглянути);

- Підсумок, висновок (приклад - Отже, таким чином, значить, на закінчення зазначимо, все сказане дозволяє зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати ...).

3.1.5 Як засоби зв'язку необхідно використовувати займенники,
 прикметники і причастя (приклад - Дані, цей, такий, названі, зазначений
 Цінні та ін.).

Вищевказані словосполучення позначають не тільки переходи авторської думки, але сприяють поліпшенню рубрикації тексту.

3.1.6 Основними ознаками наукового стилю є цілеспрямованість і прагматична установка, тому емоційні мовні елементи в наукових роботах не вживаються.

3.1.7 Культуру наукової роботи визначають точність, ясність і стислість (лаконічність).

3.1.8 Точність викладу тексту забезпечує однозначність його розуміння, а також науково-практичну цінність укладеної в тексті інформації. Часто точність порушується в результаті використання в одному висловлюванні термінів-синонімів.

3.1.9 Ясность- це вміння писати доступно і дохідливо. Нерідко доступність і дохідливість називають простотою. Простота викладу сприяє тому, що текст роботи читається легко.


СТП 20-05-2008 | СТП 20-05-2008