Головна

Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | СТП 20-04-2008 | РЕФЕРАТ | СТП 20-04-2008 | На двох мовах | ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ | Республіка Білорусь) | ПРАВ1ЛИ АФАРМЛЕННЯ СТУДЕНЦКIХ РОБІТ | СТП 20-05-2008 | Загальні вимоги до оформлення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-05-2008

  1. СТП 20-05-2008
  2. СТП 20-05-2008
  3. СТП 20-05-2008
  4. СТП 20-05-2008
  5. СТП 20-05-2008
  6. СТП 20-05-2008

ГОСТ 7.82-2001 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.83-2001 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис електронних ресурсів. Електронні видання. Основні види і вихідні відомості

СТБ 6.38-2004 Уніфікована система документації. Система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів

СТБ 22.0.1-96 Система стандартів у сфері освіти. Основні положення

ТКП 1.5-2004 Система технічного нормування і стандартизації Республіки Білорусь. Правила побудови, викладення, оформлення та змісту технічних кодексів усталеної практики та державних стандартів

Р 50-77-88 Правила виконання діаграм: Рекомендації. Натомість ГОСТ 2.319-81

Положення про державних екзаменаційних комісіях у вищих навчальних закладах Республіки Білорусь. Затверджено наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 27.06.1997 № 365

Інструкція з підготовки, оформлення та подання до захисту дипломних робіт у вищих навчальних закладах. Затверджена наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 27.06.1997 № 365

Інструкція з оформлення наукових робіт, висунутих на конкурс наукових робіт студентів вузів Республіки Білорусь з гуманітарних, природничих і технічних наук. Розроблено Міністерством освіти Республіки Білорусь. Мн .: БДУ, 1995.

Інструкція з оформлення дисертацій і авторефератів. Затверджено постановою президії Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь від 24.12.1997 № 178, в ред. постанови Вищої атестаційної комісії Республіки Білорусь від 15.08.2007 № 4

Положення про багаторівневу систему вищої освіти в Республіці Білорусь. Затверджено наказом міністра освіти Республіки Білорусь від 04.08.1994 №225

СТП 20-04-2008 Загальні вимоги до змісту і порядок виконання студентських рабаг і магістерської дисертації

Положення про другого ступеня вищої освіти (магістратурі). Затверджено постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 18.01.2008 р №68


Сiстема менеджменту якасцi Правiли афармлення студенцкiх робіт | СТП 20-05-2008