Головна

СТП 20-04-2008 | Розробка презентації дипломної роботи | Захист дипломної роботи | Цілі курсової роботи | ММ-21МН1 | Організація виконання та захисту курсової роботи | Цілі наукової роботи | СТП 20-04-2008 | Вимоги до реферату | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

СТП 20-04-2008

  1. СТП 20-04-2008
  2. СТП 20-04-2008
  3. СТП 20-04-2008
  4. СТП 20-04-2008
  5. СТП 20-04-2008
  6. СТП 20-04-2008

7.3.4 Захист дисертації повинна носити характер дискусії і проходити
 при високій вимогливості, принциповості і збереженні загальноприйнятої
 етики.

На захист магістерської дисертації мають право задавати питання здобувачеві ступеня магістра і брати участь в дискусії не тільки члени Державної комісії, а й інші присутні. Першочерговим правом ставити запитання користуються члени комісії. Черговість встановлюється головою комісії.

7.3.5 Тривалість захисту однієї роботи, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин, з них для доповіді магістрантові відводиться не більше 10 хвилин.

7.3.6 Рішення Державної комісії з захисту і оцінці магістерської дисертації за десятибальною системою приймається на засіданні комісії таємним голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини членів комісії проголосувала за це рішення.

7.3.7 Результати захисту магістерської дисертації оголошуються магістрантові в той же день після оформлення протоколу Державної комісії.

7.3.8 Протокол засідання Державної комісії з захисту магістерської дисертації ведеться за встановленою формою. В протокол вноситься перелік документів, представлених на захист, і рішення комісії по оцінці представленої роботи (по 10-бальній системі), записуються поставлені запитання, особливі думки і т.п. У протоколі вказується рішення про присвоєння ступеня магістра.

7.3.9 Магістранту, що захистив магістерську дисертацію, присвоюється ступінь магістра і видається диплом магістра встановленого зразка.

7.3.10 Магістерські дисертації та супровідні документи, підписані завідувачем випускаючої кафедри, а також оформлення секретарем протоколи засідання Державної комісії з захисту магістерської дисертації після захисту здаються секретарем Державної комісії із захисту магістерської дисертації в архів університету, де вони повинні зберігатися протягом двох років.

7.3.11 У разі, коли магістерська дисертація за рішенням Державної комісії визнається не захищеної, комісія встановлює, чи може магістрант уявити до повторної захисту ту ж роботу з доопрацюванням, яка визначається комісією, або він зобов'язаний розробити нову тему.

7.3.12 Магистрант, що навчався в магістратурі і не захистив магістерську дисертацію, відраховується з магістратури. Магістранту, що не захистив дисертаційну роботу, видається довідка про закінчення магістратури.

7.3.13 Магистрант, що не захистив магістерську дисертацію, допускається до повторного її захисту не раніше ніж в наступному навчальному році.


Порядок подання та експертизи магістерської дисертації | РЕФЕРАТ