Головна

СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Розробка презентації дипломної роботи | Захист дипломної роботи | Цілі курсової роботи | ММ-21МН1 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Цілі наукової роботи

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  4. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  5. I. Мета роботи
  6. II. Виконання роботи
  7. II. ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

5.1.1 Науково-дослідна робота студентів є важливим елементом навчального процесу. За результатами наукових досліджень оформляється наукова робота, яка може бути представлена ??на конкурси студентських наукових робіт різного рівня.

5.1.2 Цілями наукової роботи є:

- Розв'язання актуальної теоретичної, методичної або прикладної проблеми (завдання), що має наукову або практичну значимість;

- Поглиблення і розширення знань студентів по досліджуваних дисциплін;

- Оволодіння методами і прийомами самостійного дослідження;

- Надання реальної допомоги суб'єктам національної економіки.

5.1.3 За темі наукових досліджень студенти можуть виконувати лабора
 торні, курсові та дипломні роботи роботи.

Вимоги до наукової роботи

5.2.1 Загальними вимогами, що пред'являються до наукової роботи, є:

- Актуальність;

- наукова новизна;

- практична значимість;

- Чіткість і логічна послідовність викладу матеріалу;

- Стислість і точність формулювань;

- Конкретність викладу результатів роботи;

- Аргументація висновків і обґрунтованість рекомендацій;

- Правильність оформлення.

5.2.2 Наукова робота включає: титульний лист; реферат; зміст;
 перелік скорочень, умовних позначень, символів, одиниць і термінів


Організація виконання та захисту курсової роботи | СТП 20-04-2008