Головна

СТУДЕНЦКГХ РОБІТ | Студенцкiх робіт | СТП 20-04-2008 | Мета і завдання дипломної роботи | Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Підготовка до виконання дипломної роботи

  1. Catch fall (Підготовка до падіння)
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Підготовка до заняття
  6. I. Підготовка до заняття
  7. I. Підготовка до заняття

3.4.1 Підготовчий етап виконання дипломної роботи включає:

- Вибір теми;

- Подачу заяви з проханням дозволити виконання дипломної роботи за обраною темою;

- Складання завдання на дипломну роботу.

3.4.2 Вибір теми є відповідальним етапом виконання диплом
 ної роботи. Тема дипломної роботи повинна відповідати таким требо
 ваниям:

- Відповідати спеціальності та спеціалізації, за якою студент навчався в університеті і буде захищати дипломну роботу;

- Бути актуальною;

- Відображати досліджувану проблему;

- Бути чітко сформульованої;

- Відповідати сучасному стану і перспективам розвитку
 науки, техніки, технології;

- Представляти практичний інтерес для підприємств, організацій, установ;

- Передбачати рішення конкретної, як правило, прикладної проблеми або завдання, розвиток та вдосконалення досліджуваного процесу або явища.

3.4.3 При виборі теми дипломної роботи доцільно враховувати:

- Ступінь розробки і освітленості досліджуваної проблеми в літературі;

- Наявність у студента наукового доробку при виконанні курсових і наукових робіт в процесі навчання в університеті;

- Можливість отримання необхідних теоретичних і практичних даних для виконання дипломної роботи;

- Інтерес і потреби організації, на матеріалах якої виконується робота;

- Здатності студента, рівень його теоретичної і практичної підготовки.


СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008