Головна

СТУДЕНЦКГХ РОБІТ | Студенцкiх робіт | СТП 20-04-2008 | Підготовка до виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів

  1. a-спіраль b-складчаста структура
  2. B3 Структура ІНСАРАГ
  3. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  4. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  5. I. 4.1. Види і структура ринків
  6. I. Завдання для самостійної роботи
  7. I. Завдання для самостійної роботи

3.3.1 Дипломна робота повинна включати: титульний аркуш; завдання на дипломну роботу; реферат; зміст; терміни та визначення; позначення і скорочення (при необхідності); Вступ; основну частину; висновок (висновки); список використаних джерел; додатки (при необхідності).

3.3.2 Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і оформляється згідно з додатком А. Сторінка титульного аркуша включається в загальну нумерацію сторінок дипломної роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляється.

3.3.3 Завдання на дипломну роботу оформляється на типовому бланку, підписується дипломником, керівником і затверджується завідувачем кафедри (додаток Б). Номер сторінки на «ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ» не ставиться і не включається в загальну нумерацію сторінок.

3.3.4 Реферат (додаток В) виконується двома мовами: російською та однією з іноземних на вибір студента. Реферат повинен містити: а) відомості про обсяг дипломної роботи (сторінок), кількість ілюстрацій (малюнків), таблиць, додатків, використаних джерел; б) перелік ключових слів; в) текст реферату.

3.3.4.1 Перелік ключових слів характеризує основний зміст дипломної роботи і включає від 5 до 15 слів в називному відмінку, написаних через кому в рядок прописними буквами.

3.3.4.2 Оптимальний обсяг тексту реферату 1500-2000 друкованих знаків (приблизно одна сторінка). Текст реферату повинен відбивати об'єкт і предмет дослідження, мета роботи, метод або методологію проведення роботи, напів-

4 10
Мета і завдання дипломної роботи | СТП 20-04-2008