Головна

Мета і завдання дипломної роботи | Структура дипломної роботи і вимоги до її елементів | СТП 20-04-2008 | Підготовка до виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | Організація виконання дипломної роботи | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 | СТП 20-04-2008 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Студенцкiх робіт

  1. a] сума, на яку вартість денного виробітку робочого перевищує денну заробітну плату.
  2. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  3. I. Завдання для самостійної роботи
  4. I. Завдання для самостійної роботи
  5. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  6. I. Особливості оплати праці та окремих категорій педагогічних працівників.
  7. I. Цілі і завдання курсової роботи.

Дата введення 2009.03.01

1 Область застосування

Цей стандарт встановлює загальні вимоги до змісту, порядок виконання і захисту письмових студентських робіт, включаючи реферат, курсову, наукову і дипломну роботи, а також магістерську дисертацію. Вимоги цього стандарту є обов'язковими в УО «Білоруський державний економічний університет» і його філії для студентів та магістрантів усіх спеціальностей та форм навчання.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі ТНПА і НПА:

ГОСТ 2.105-95 Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів

ГОСТ 2.701-84 Єдина система конструкторської документації. Схеми. Види і типи. Загальні вимоги до виконання

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.9-95 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Реферат і анотація. Загальні вимоги

ГОСТ 7.11-78 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі

ГОСТ 7.12-93 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила


СТУДЕНЦКГХ РОБІТ | СТП 20-04-2008