Головна

Практична робота № 18 | Практична робота № 19 | лістинг підпрограми | Практична робота № 20 | Завдання для самостійного виконання | Знаходження індексу в масиві випадкових чисел | Практична робота № 23 | лістинг підпрограм | Практична робота № 25 | Interface |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Практична робота № 27

  1. II. Практична частина.
  2. TEМA 8. Законність і правова робота в народному господарстві
  3. V. КЕРІВНИЦТВО дипломної роботи
  4. А з підсвідомістю працюємо інакше.
  5. Аналітична робота в інтересах захисту бізнесу.
  6. Атракціони і реквізит здається в оренду або використовується в програмі, яку ми розробимо спеціально для ВАС! Від веселою спартакіади до першокласного тімбілдінга!
  7. Б) самостійна аудиторна робота

«Олімпійський прапор»

Мета роботи -створити програму, яка на поверхні форми малює олімпійський прапор.

 малюнок 46


Лістинг програми:

unitUnit1;

Interface

Uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs;

Type

TForm1 = class (TForm)

procedure FormPaint (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

public

{Public declarations}

end;

Var

Form1: TForm1;

Implementation

{$ R * .dfm}

procedure TForm1.FormPaint (Sender: TObject);

Begin

with Canvas do

Begin

// полотнище

Canvas.Pen.Width: = 1;

Canvas.Pen.Color: = clBlack;

Canvas.Brush.Color: = clCream;

Rectangle (30,30,150,115);

// кільця

Pen.Width: = 2;

Brush.Style: = bsClear; // Область всередині кола

// НЕ зафарбовувати

Pen.Color: = clBlue;

Ellipse (40,40,80,80);

Pen.Color: = clBlack;

Ellipse (70,40,110,80);

Pen.Color: = clRed;

Ellipse (100,40,140,80);

Pen.Color: = clYellow;

Ellipse (55,65,95,105);

Pen.Color: = clGreen;

Ellipse (85,65,125,105);

end;

end;

end.
графіка | Практична робота № 28