Головна

Практична робота № 16 | Практична робота № 17 | Практична робота № 18 | Практична робота № 19 | лістинг підпрограми | Практична робота № 20 | Завдання для самостійного виконання | Знаходження індексу в масиві випадкових чисел | Практична робота № 23 | лістинг підпрограм |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Interface

  1. Interface

Uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

Type

TForm1 = class (TForm)

Timer1: TTimer;

Label1: TLabel; // час

Label2: TLabel; // Дата і день тижня

procedure Timer1Timer (Sender: TObject);

procedure FormCreate (Sender: TObject);

procedureFormPaint (Sender: TObject);

procedure ShowTime;

private

{Private declarations}

public

{Public declarations}

end;

Var

Form1: TForm1;

Implementation

Const

stDay: array[1..7] of string[11] =

( 'Неділя', 'понеділок', 'вівторок',

'Середа четвер п'ятниця субота');

stMonth: array[1..12] of string[8] =

( 'Січня', 'лютого', 'березня',

'Апрель', 'травня', 'червня', 'липні',

'Серпня', 'вересня', 'Жовтня',

'Листопаді', 'грудня');

{$ R * .dfm}

procedure TForm1.ShowTime;

var Time: TDateTime; // поточний час

Begin

Time: = Now (); // Отримати системний час

Label1.Caption: = FormatDateTime ( 'hh: mm: ss', Time);

end;

procedure TForm1.Timer1Timer (Sender: TObject);

Begin

ShowTime; // Відобразити час

end;

procedure TForm1.FormCreate (Sender: TObject);

Var

Present: TDateTime; // Поточна дата і час

Year, Month, Day: Word; // Рік, місяць і число, як

// Окремі числа

Begin

Present: = Now; // Отримати поточну дату

DecodeDate (Present, Year, Month, Day);

Label2.Caption: = 'Сегодня' + IntToStr (Day) + '' +

stMonth [Month] + '' + IntToStr (Year) +

'Року,' + stDay [DayOfWeek (Present)];

// Налаштувати і запустити таймер

Timer1.Interval: = 1000; // Період сигналів таймера 1 з

Timer1.Enabled: = True; // Пуск таймера

end;

procedure TForm1.FormPaint (Sender: TObject);

Begin

ShowTime; // Відобразити годинник

end;

end.
Практична робота № 25 | графіка