Головна

Створення консольного застосування | Практична робота № 4 | Зміна заголовка форми | Завдання для самостійного виконання | Практична робота № 6 | Практична робота № 7 | Мета роботи - | Випадковий вибір зі списку | найпростіший плеєр | Практична робота № 12 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вступ

  1. A1 Введення
  2. F1.1 Введення
  3. F11.1 Введення
  4. F14.1 Введення
  5. F3.1 Введення
  6. I. Вступ
  7. I. ВСТУП

ЗБІРКА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни

ОСНОВИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

м сімейних 2007 р


Шайханова А. К. Збірник для виконання практичних завдань з дисципліни «Основи візуального програмування» для студентів спеціальності 360140 «Автоматизація та інформатизація в системах управління» Семипалатинського державного університету імені Шакаріма, - Шім'ї, 2007. - 128с.

«___» ___ 2007 р

Рецензенти: Есенбекова Г. Ж. канд. Техн. наук, доцент, Семипалатинський філія університету «Кайнар»

Жаманов К. Х., канд. техн. наук, доцент, СГУ імені Шакаріма

Збірник для виконання практичних завдань з дисципліни «Основи візуального програмування» для студентів спеціальності 360140 «Автоматизація та інформатизація в системах управління» всіх форм навчання.

Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою Семипалатинського державного університету імені Шакаріма, протокол № ___ від «___» ___ 2007 р

© Семипалатинський державний

університет імені Шакаріма

Основи візуального програмування

Вступ

Мова формує наш спосіб мислення і визначає, що ми можемо мислити.

Б. Л. Ворф

Візуальну мову програмування формує нашу уяву і визначає, що ми можемо собі уявити.

У традиційній процедурної моделі програмування виконання програми починається з першого рядка і слід стандартним шляхом з викликом, у міру необхідності, тих чи інших процедур. В об'єктно-орієнтованих мовах реалізується подієво-керована модель програмування, т. Е програма виконується, що не дотримуючись строго визначеним шляхом, а в залежності від того, які наступають події.

Ці події викликаються або діями користувача, або повідомленнями від системи. Таким чином, послідовність виконання запущеної програми визначається послідовністю подій. При наступному запуску програми послідовність може бути іншою.

У світі існує кілька різних середовищ візуальної розробки: Visual Basic, Delphi, Borland C ++ Builder і інші. Кожна розрахована на свою мову програмування, від якого залежать правила запису програм. Готова програма складається з операторів цієї мови, причому частина цих операторів записують вручну, а частина операторів система програмування підставляють автоматично.

Системи візуального об'єктно-орієнтованого програмування надають розробникові безліч засобів для створення об'єктів і налаштування їх властивостей і методів. Властивості об'єктів завжди мають назви, процес настройки можна виконувати за допомогою спеціальних графічних засобів, не вдаючись до ручного кодування. Ця особливість візуальних систем розробки значно підвищує продуктивність програміста і робить створення великих програм досить простим.

Ми будемо використовувати одну з найпотужніших систем візуальної розробки програм - середу Delphi. Мова програмування, який використаний в ній, називається Object Pascal (Об'єктний Паскаль).

Метою даної збірки практичних завдань є вивчення та закріплення знань з дисципліни «Основи візуального програмування».Нормативні акти та документи | Практична робота № 1