Головна

звітність | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | додаток II | Вимоги до організації навчальної практики | ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ Навчальний практикум | Навчально-методичне забезпечення навчальної практики | Програмне забезпечення дисципліни | Підготовча робота | установча конференція | Зразкові форми таблиць, які повинні бути представлені в звіті по навчально-ознайомлювальної практиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

етапи практики

  1. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  2. II. Принципи та етапи впровадження процесного підходу до управління організацією
  3. II. Вимоги до студентів при проходженні практики
  4. II.1. Особливості проходження переддипломної практики на підприємствах різних галузей і форм власності
  5. II.4. Особливості проходження переддипломної практики в податкових органах
  6. III. Документи, необхідні для захисту практики
  7. III. Еволюція науки. Етапи та історія розвитку природознавства. наукові революції

У період практики за технологією галузевого виробництва передбачається повторення і закріплення теоретичних матеріалів з більш детальним вивченням технології та організації виробництва продукції (виконання робіт) в реальних умовах функціонування підприємства.

Під час проходження практики студент не бере участь в роботах по виконанню виробничих операцій в окремих технологічних процесах. Після прибуття на об'єкт практики студент спочатку повинен ознайомитися з наявною документацією, що дає уявлення про технології виробництва конкретних видів продукції (виконання робіт) на даному підприємстві. Надалі він, шляхом спостереження за виробничими процесами, здійснює практичне знайомство з технологією виробництва цих видів продукції (окремих видів робіт) і здійснює опис побаченого.

2.1.1. При проходженні практики в організації, що здійснює діяльність з лісовідновлення, охорони і захисту лісу, слід вивчити питання:

 технологію робіт з вирощування посадкового матеріалу (при наявності постійного або тимчасового лісового розплідника);

 технологію робіт при проведенні рубок проміжного користування;

 технологію робіт з лісовідновлення;

 технологію робіт по захисту лісу від шкідників і хвороб;

 технологію протипожежної охорони лісів і боротьби з лісовими пожежами.

Кількість часу, що виділяється практиканту для проходження навчальної практики за технологією галузевого виробництва в лісогосподарської організації, недостатньо для практичного знайомства студента шляхом особистої присутності при здійсненні всіх перерахованих вище в програмі технологічних процесів. У зв'язку з цим на практиці необхідно вивчити не менше двох видів технологічних процесів (за вибором студента), побувати на місці їх проведення і описати технологію робіт в звіті з додатком відповідної документації.

2.1.2. При проходженні практики на підприємстві, що здійснює діяльність з лісозаготівлі, необхідно вивчити всі питання, пов'язані з технологією заготівлі лісу, зокрема:

 технологію підготовчих робіт;

 технологічні операції на лісосіці в процесі лісозаготівлі;

 технологію вивезення заготовленої деревини.

2.1.3. При проходженні практики на підприємстві, що здійснює діяльність по деревообробці або деревопереробки, необхідно вивчити питання, пов'язані з виробництвом конкретних видів продукції з деревної сировини:

 технологію виробництва різних видів пиломатеріалів;

 технологію виробництва фанери;

 технологію виробництва паперу і т. д.

У процесі вивчення конкретних технологій (видів робіт) необхідно звернути увагу на систему машин і механізмів, що застосовуються при виконанні окремих технологічних операцій (марка машин і механізмів, їх призначення, продуктивність і т. Д.).

В ході практики слід вивчити також питання охорони праці і техніки безпеки при здійсненні технологічних процесів.

Зміст навчальної практикиПояснювальна записка | Завдання на практику