Головна

Порядок виконання завдання по практиці | звітність | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | додаток II | Вимоги до організації навчальної практики | ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ Навчальний практикум | Навчально-методичне забезпечення навчальної практики | Програмне забезпечення дисципліни | Підготовча робота | установча конференція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Пояснювальна записка

  1. I. Пояснювальна записка
  2. I. Пояснювальна записка
  3. I. Пояснювальна записка
  4. аналітична записка
  5. аналітична записка
  6. Де записка? - Запитала я. - Що в ній?
  7. Пояснювальна записка

1.1. Тісний зв'язок теоретичного навчання з практичною підготовкою студентів є характерною рисою вищої школи. Навчальна практика за технологією галузевого виробництва призначена для закріплення студентами теоретичних знань шляхом практичного знайомства з технологією виробництва окремих видів продукції (виконання робіт) у процесі виробничої діяльності конкретного підприємства (організації). Тривалість практики для повного і скороченого термінів очної та заочної форм навчання - 1 тиждень.

1.2. Навчальну практику за технологією галузевого виробництва студент повинен проходити на підприємстві, функціонування якого пов'язано з одним з видів діяльності: лесозаготовкой, деревообробкою, деревопереробки, лісовідновленням, охороною і захистом лісу. У період практики здійснюється безпосередній зв'язок теоретичної підготовки та професійної діяльності. В ході практики купуються знання і навички, необхідні для кваліфікованого виконання в майбутньому професійних функцій. У процесі практики студент повинен мати можливість спостерігати за виконанням різних технологічних операцій працівниками підприємства за основними видами робіт здійснюється виробничої діяльності.

1.3. Метою практики є закріплення теоретичних знань шляхом практичного знайомства студента з технологіями проведення основних видів виробничих робіт на підприємстві. В результаті проходження даного виду практики студент повинен отримати чітке уявлення про технології виробництва окремих видів продукції або виконання конкретних робіт.

 Зразкові форми таблиць, які повинні бути представлені в звіті по навчально-ознайомлювальної практиці | етапи практики