Головна

Цілі і завдання практики | Порядок проведення практики | установча конференція | Навчально-методична робота на практиці | Порядок виконання завдання по практиці | звітність | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | додаток II | Вимоги до організації навчальної практики | ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ Навчальний практикум |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Програмне забезпечення дисципліни

  1. I. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОСНОВНИЙ ОСВІТНЬОЇ
  2. I. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ
  3. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  4. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  5. II. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  6. II. РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
  7. II. Тематика доповідей за темами дисципліни.

MS Access, MS Word, Project Expert, БЕСТ: Маркетинг, БЕСТ: План, БЕСТ-фінаналізу.

Матеріально-технічне забезпечення системи

Комп'ютерний клас.

Програма навчальної ознайомчої практики за фахом

Пояснювальна записка

4.1.1. Навчальна ознайомча практика за фахом 080502.65 Економіка і управління на підприємстві (по галузях) проводиться після завершення теоретичного навчання на другому курсі очної форми і являє собою частину навчального процесу з підготовки економістів-менеджерів. Тривалість практики для повного і скороченого термінів очної та заочної форм навчання - 2 тижні.

4.1.2. У період практики студент зобов'язаний сумлінно вивчити всі питання, встановлені програмою практики.

4.1.3. Метою практики є підготовка студентів до подальшого усвідомленого і поглибленому вивченню загально і спеціальних дисциплін за допомогою знайомства з функціональними особливостями і видами діяльності конкретної організації галузі та його персоналу. В результаті практики студент повинен отримати уявлення про сучасний стан організації, її виробничої та економічної діяльності та про роль економіста-менеджера в її управлінні.

 Навчально-методичне забезпечення навчальної практики | Підготовча робота