Головна

Вимоги до організації виробничих практик | Терміни, тривалість | У підготовці фахівця, її тривалість | Цілі і завдання практики | Порядок проведення практики | установча конференція | Навчально-методична робота на практиці | Порядок виконання завдання по практиці | звітність | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вимоги до організації навчальної практики

  1. D5 Обов'язки по організації первинного RDC
  2. D6 Обов'язки по організації первинного OSOCC
  3. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  6. II. Особливості обчислення місячної заробітної плати вчителів у залежності від обсягу навчального навантаження.
  7. II. вимоги до оформлення контрольної роботи

Організація виконання навчального практикуму включає ряд етапів. Перш за все студент повинен уважно вивчити:

· Програму курсу «ІТ в економіці»;

· Рекомендовану літературу, включаючи підручник для вузів;

· Конспект прослуханих лекцій;

· Методичні вказівки з навчальної практики з дисципліни «ІТ в економіці».

Після вивчення навчальної літератури студент самостійно вибирає тему з теоретичної та практичної частини навчального практикуму із запропонованих списків і з урахуванням зібраних ним матеріалів.

Після вибору теми студент підходить до викладача, який курирує практику. Викладач, відповідно до встановленого графіка, здійснює консультування щодо виконання роботи. На консультаціях студент обговорює і уточнює зміст теоретичної та практичної частин навчального практикуму, а після його завершення здає викладачеві для перевірки.

Виконаний навчальний практикум студент подає керівникові у встановлені навчальним графіком терміни. Керівник рецензує роботу і визначає, чи допускається вона до захисту (співбесіда). Якщо студент не допущений до захисту, то практикум повинен бути допрацьований згідно із зауваженнями керівника.

Захист дозволяє виявити ступінь глибини розкриття теми, самостійності студента у виконанні навчального практикуму, рівень його знань за обраною темою. Результати захисту - залік.

У разі незадовільної оцінки студент повинен внести необхідні доповнення в роботу і краще підготуватися до повторної захисту.

Обсяг навчальної практики та види навчальної роботи

 Види навчальної роботи  Всього годин
 Загальна трудомісткість
 підсумковий контроль  залік

Зміст навчальної практики

Вибір теми теоретичної і практичної частини здійснюється на підставі такої таблиці:

 № варіанту  Номер теми теоретичної частини  Номер теми практичної частини
 1-йвопрос  2-йвопрос


додаток II | ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ Навчальний практикум