Головна

Вимоги до організації навчальних практик | Вимоги до організації виробничих практик | Терміни, тривалість | У підготовці фахівця, її тривалість | Цілі і завдання практики | Порядок проведення практики | установча конференція | Навчально-методична робота на практиці | Порядок виконання завдання по практиці | звітність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

додаток II

  1. До введення рекомендується повертатися після написання всієї роботи цілком. (Додаток 3)
  2. Карти, схеми (див. Додаток 45)
  3. Клієнтське браузерні додаток
  4. відокремлений додаток
  5. Організація регулярних додаткових занять (див. Додаток №1).
  6. Перетворення площини і їх додаток до рішення задач.
  7. Викладання історії в школі (Електронний додаток)

Таблиця розподілу завдань по практиці

 завдання  рекомендована література  ПІБ студента
       
       

додаток III

Таблиця проміжного контролю

 cтудент  завдання  формалізація задачі  Підбір та освоєння коштів  Створення кінцевого продукту  Підготовка звітної документації  Підготовка виступу та презентації
 дата контролю  відсоток виконання  оцінка  дата контролю  відсоток виконання  оцінка  дата контролю  відсоток виконання  оцінка  дата контролю  відсоток виконання  оцінка  дата контролю  відсоток виконання  оцінка
                                 
                             
                                 
                             

додаток IV

Зразок оформлення титульного аркуша

Звіту по навчальній практиці з інформатики

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної

освіти

«Вятський державний гуманітарний університет»

Факультет економіки

Створення пакету шаблонів і форм

Для статистичних досліджень

Звіт по навчальній практиці з інформатики

виконав студент

I курсу спеціальності «Математичні методи в економіці»

Р. Л. Елсуков

Керівник - ст. викладач

кафедри інформаційних технологій та ТСО факультету інформатики

В. В. Крівокоритова

оцінка ___

Керівник практики___

Кіров


додаток V

Таблиця підсумкових оцінок

 студент  1. Завдання  оцінки  підсумкова оцінка
 відповідність завданням  значимість  самостійність  володіння інструментарієм  оформлення  виступ
                 
                 

Список літератури, рекомендованої студентам

1. Інформатика [Текст] / за ред. Н. В. Макарової. - М .: «Фінанси і статистика», 2002. - 768 c.

2. Могильов, А. В. Інформатика [Текст]: навч. посібник для вузів / А. В. Могильов, Н. І. Пак, Е. К. Хеннер; Під ред. Е. К. Хеннера. - М .: Академія, 2001. - 816 c.

3. Могильов, А. В. Практикум з інформатики [Текст] / А. В. Могильов, Н. І. Пак, Е. К. Хеннер. Під ред. Е. К. Хеннера. - М .: Академія, 2001. - 607 c.

4. Безручко, В. Т. Практикум з курсу «Інформатика»: Робота в Windows, Word, Excel [Текст]: навч. посібник для вузів / В. Т. Безручко. - М .: «Фінанси і статистика», 2002. - 272 c.

5. Додж, М. Ефективна робота з Microsoft Excel 2000 [Текст]: пер. з англ. / М. Додж, К. Стінсон. - СПб .: Пітер, 2001. - 1052 c.

6. Бабушкіна, І. А. Практикум з програмного забезпечення ЕОМ [Текст]: 2х ч. / І. А. Бабушкіна, М. В. Овсянникова, Е. А. Пятишева. - Кіров, 2003.

7. Бабушкіна, І. А Практикум з програмного забезпечення ЕОМ [Текст]: Ч. 4 / І. А. Бабушкіна, Е. А. Пятишева. - Кіров, 2003.

8. Нові інформаційні технології [Текст] / за ред. В. П. Дьяконова. - М .: СОЛОН-Пресс, 2005.Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | Вимоги до організації навчальної практики