Головна

Вимога до організації практики відповідно до ДОС ВПО | Вимоги до організації навчальних практик | Вимоги до організації виробничих практик | Терміни, тривалість | У підготовці фахівця, її тривалість | Навчально-методична робота на практиці | Порядок виконання завдання по практиці | звітність | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | додаток II |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Порядок проведення практики

  1. Середня квадратична похибка (СКП). Формули Гауса і Бесселя. Порядок матобработкі ряду равноточних вимірювань. Гранична абсолютна і відносна похибки.
  2. F2.4 Стадія проведення ПСР
  3. F4.4 Стадія проведення ПСР
  4. F5.6 Під час проведення ПСР
  5. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  6. II. Порядок виконання курсової роботи

на першому етапі керівник практики пропонує студентам можливі варіанти завдань (див. п. 4). Студентській групі надається список завдань в такій формі:

 завдання  Рекомендована література.  ПІБ студента
       
       

У цьому списку до початку третього етапу практики кожен студент повинен внести своє прізвище відповідно до обраного завданням.

Студент має право або вибрати завдання із зазначених у списку, або запропонувати свій (для цього в списку рекомендується залишити порожні рядки). У будь-якому випадку завдання треба виконати такі вимоги:

· практична значимість;

· Актуальність;

· Можливість реалізації наявними засобами;

· Можливість застосування всіх розглянутих в курсі інформатики програмних засобів, їх інтеграції.

на другому етапі студент вибирає завдання, підбирає відповідну літературу, готує приблизний план виконання завдання.

на третьому етапі керівник практики проводить індивідуальні консультації з кожним студентом, в ході яких:

 завдання конкретизується і розбивається на підзадачі;

 складається розгорнутий план виконання завдання;

 визначається приблизний графік виконання пунктів плану;

 визначається етапи проміжного контролю;

 вибираються основні і допоміжні програмні інструменти для вирішення кожної підзадачі;

 уточнюється список літератури.

на четвертому етапі студенти в комп'ютерному класі виконують завдання, консультуючись по мірі необхідності з керівником практики. На етапах проміжного контролю, визначених раніше, керівнику практики рекомендується проводити проміжну оцінку виконання відповідної частини завдання.

К п'ятого етапу студент може приступати, коли створення кінцевого продукту завершено. Звітну документацію допустимо здавати в друкованому або електронному вигляді. Вимоги до складу звітної документації наведено в п. 5. Крім того, на цьому етапі студенту необхідно підготувати свій виступ на заключній конференції.

на шостому етапі проходить заключна конференція, в якій беруть участь студенти всієї групи (або підгрупи). Студенту відводиться для виступу 10 хвилин, протягом яких він повинен:

· Сформулювати своє завдання;

· Коротко описати створений за завданням продукт;

· Визначити область і можливості його використання;

· Продемонструвати продукт на комп'ютері;

· Відповісти на питання керівника практики та інших студентів.

Наприкінці конференції керівник практики оголошує оцінки і підбиває загальні підсумки.

зміст практикиЦілі і завдання практики | установча конференція