Головна

Вимога до організації практики відповідно до ДОС ВПО | У підготовці фахівця, її тривалість | Цілі і завдання практики | Порядок проведення практики | установча конференція | Навчально-методична робота на практиці | Порядок виконання завдання по практиці | звітність | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | додаток II |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вимоги до організації виробничих практик

  1. D5 Обов'язки по організації первинного RDC
  2. D6 Обов'язки по організації первинного OSOCC
  3. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Характеристика на студента, що проходив практику
  6. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  7. II. Судова практика

Виробничо-професійна практика:спрямована на закріплення, розширення, поглиблення і систематизацію знань, отриманих при вивченні загально і спеціальних дисциплін на основі вивчення діяльності підприємства галузі. Під час виробничо-професійної практики студент також самостійно визначає область своєї майбутньої діяльності і тим самим обирає відповідну спеціалізацію економіста-менеджера, Передбачену робочим навчальним планом вузу, здійснює підбір необхідної вихідної інформації для виконання курсових робіт (проектів) та для науково-дослідницької роботи.

Зміст виробничо-професійної практики визначається приблизною програмою.

Виробничо-професійна практика проводиться, як правило, на основі прямих договорів, що укладаються між підприємством і вузом, або в формі самостійного практикуму: студент самостійно знаходить підприємство в якості бази практики і інформує кафедру про місце її проходження.

Переддипломна практика:є завершальним етапом підготовки фахівця з економіки та управління на підприємстві галузі і проводиться для оволодіння випускником початковим професійним досвідом, перевірки професійної готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності і збору матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи (ВКР). На цьому етапі завершується формування кваліфікованого фахівця, здатного вирішувати складні завдання.

Метою проведення переддипломної практики є узагальнення знань і навичок роботи студентів за фахом.
Вимоги до організації навчальних практик | Терміни, тривалість