Головна

Терміни, тривалість | У підготовці фахівця, її тривалість | Цілі і завдання практики | Порядок проведення практики | установча конференція | Навчально-методична робота на практиці | Порядок виконання завдання по практиці | звітність | Перелік примірних індивідуальних практичних завдань | додаток II |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Вимоги до організації навчальних практик

  1. D5 Обов'язки по організації первинного RDC
  2. D6 Обов'язки по організації первинного OSOCC
  3. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  4. I. Основні рекомендації і вимоги до виконання контрольної роботи
  5. I. Характеристика на студента, що проходив практику
  6. II. Організація навчально-дослідницької практики студентів
  7. II. Судова практика

З інформатики. Мета практики: вирівнювання навичок роботи на персональному комп'ютері, закріплення і розширення навичок використання можливостей пакетів прикладних програм.

Зміст практики: робота з офісними програмами Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access).

Ознайомча за фахом. Мета практики: підготовка до усвідомленого і поглибленому вивченню загально і спеціальних дисциплін.

Зміст практики повинно забезпечити отримання уявлення про сучасний підприємстві галузі і про роль економіста-менеджера в управлінні підприємством; про державні вимоги до змісту і рівня професійної підготовленості економіста-менеджера за спеціальністю; знайомство з організацією навчального процесу, науково-дослідної та виховної роботою у вузі; знайомство з основами бібліографії та бібліотекознавства, бібліотечними інформаційними системами.

Ознайомча практика передбачає проведення екскурсій на підприємства галузі, а також виконання індивідуального завдання.

З інформаційних технологій в економіці.Мета практики: закріплення навичок використання пакетів прикладних програм, орієнтованих на забезпечення вирішення управлінських завдань на підприємстві галузі.

Зміст практики: робота з програмними продуктами, вирішальними окремі завдання, інформаційно-пошуковими системами типу «Кодекс», «Гарант», «Консультант Плюс», бібліотечними комплексами та ін .; робота з багатофункціональними програмними комплексами для управління підприємством (системи «Галактика», «1С: Підприємство», «Инфин», «БЕСТ-ПРО» та інші).

Практика проводиться на базі інформаційно-обчислювального центру вузу.

За технологією галузевого виробництва.Мета практики: підготовка до усвідомленого і поглибленому вивченню інженерно-технологічних дисциплін, що відображають специфіку галузевого виробництва.

Зміст практики: знайомство з основними технологічними і конструктивними особливостями, характеристиками, споживчими властивостями продукції галузі, її відмінністю від вітчизняних і зарубіжних аналогів, перевагами і недоліками.

Практика спрямована на закріплення, розширення, поглиблення і систематизацію знань з інженерно-технологічних дисциплін галузі.

Практика за технологією галузевого виробництва, як правило, проводиться в навчальних, навчально-виробничих, навчально-дослідних ділянках і інших допоміжних об'єктах вузу.

З організації та нормування оплати праці. Мета практики: закріплення теоретичних знань по організації, нормірованіюі оплаті праці в умовах реального виробництва і застосування їх на практиці.

Зміст практики: вивчення організації технологічних і трудових процесів на підприємстві, аналіз трудових показників на основі статистичної звітності з праці, вивчення форм і систем оплати праці, застосованих на підприємстві, проведення спостережень з вивчення робочого часу методами фотографії робочого часу і безперервного хронометражу, встановлення норм праці на основі цих спостережень.

 Вимога до організації практики відповідно до ДОС ВПО | Вимоги до організації виробничих практик