Головна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ДОДАТОК | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Пояснення до мінімального переліку

  1. Даний приклад наводиться виключно в навчальних цілях тільки для пояснення схеми пошуку похибок вимірювань в теодолітних ходах.
  2. Використовуваних для пояснення легенд КП.
  3. методологічні пояснення
  4. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ
  5. Пояснення до виконання роботи
  6. ПОЯСНЕННЯ ДО ГРАФІЧНИМ ЗАВДАНЬ

Мінімальний перелік обладнання для організації виробничого навчання учнів установ, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти (далі - мінімальний перелік), розроблений з метою встановлення єдиних вимог до оснащення обладнанням при підготовці робочих з навчальної спеціальності (одиничної кваліфікації).

Мінімальний перелік визначений відповідно до змісту типової навчальної програми виробничого навчання, з урахуванням наявних сучасної техніки і технологій виконання робіт в організаціях галузі.

При організації підготовки робітників навчально-виробничі об'єкти установ, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти (далі - навчальні заклади профтехосвіти), оснащуються відповідно до мінімального переліку з навчальної спеціальності (одиничної кваліфікації). Моделі (марки) обладнання в мінімальному переліку наведено як зразкові і можуть бути замінені на інші, аналогічні за технічними характеристиками. Моделі (марки) обладнання, не зазначені в мінімальному переліку, визначаються навчальними закладами профтехосвіти спільно з організаціями - замовниками кадрів.

У разі часткового або повного відсутності зазначених в мінімальному переліку обладнання в навчальних закладах профтехосвіти, навчальні заклади профтехосвіти спільно з організаціями - замовниками кадрів, органами управління освітою визначають об'єкти виробництва в організаціях, навчально-виробничі об'єкти в відокремлених підрозділах виробничого навчання, в яких є необхідне обладнання . При цьому в договорах про підготовку робітничих, договорах про організацію виробничого навчання вказується, на якому обладнанні, в якому обсязі виробниче навчання учнів буде проводитися в організаціях, що здійснюють виробниче навчання, чи відокремлених підрозділах виробничого навчання.

Мінімальна кількість обладнання в навчальних закладах профтехосвіти, в організаціях, що здійснюють виробниче навчання, відокремлених підрозділах виробничого навчання має забезпечувати організацію виробничого навчання в початковий і основний його періоди групи учнів 12-15 чоловік, в заключний період (виробнича практика) - кожного учня.

Залежно від змісту виконуваних учнями навчально-виробничих робіт навчальний заклад профтехосвіти, організація, що здійснює виробниче навчання, відокремлений підрозділ виробничого навчання можуть додатково застосовувати обладнання, яке не передбачене мінімальним переліком, але використовується відповідно до специфіки виробничого процесу в організаціях - замовників кадрів.

Технологічні засоби, засоби навчання, інвентар, не зазначені в мінімальному переліку, навчальні заклади профтехосвіти спільно з організаціями - замовниками кадрів визначають самостійно і забезпечують в кількості, достатній для виконання програм виробничого навчання.

Раціональне розміщення обладнання, інвентарю, організація учнівських місць здійснюються з урахуванням особливостей навчально-виробничого процесу, технічних нормативних правових актів, вимог законодавства з питань охорони праці.


ЛІТЕРАТУРА

Ільїн, М. В. Вивчаємо педагогіку / М. В. Ільїн. Мінськ, 2002.

Ільїн, М. В. Науково-методичне забезпечення професійної школи в умовах розвитку / М. В. Ільїн, Е. М. Каліцький, І. І. Козловський // Майстерність. Мінськ, 1996..

Ільїн, М. В.Опис результатів навчальної діяльності при проектуванні змісту професійної освіти / М. В. Ільїн, Е. М. Каліцький, І. І. Козловський [и др.]. Мінськ, 2001..

Ільїн, М. В. Основи проектування професійно-кваліфікаційних характеристик / М. В. Ільїн, Е. М. Каліцький, І. І. Козловський [и др.]. Мінськ, 2000..

Ільїн, М. В. Проектування змісту професійної освіти (теорія і практика) / М. В. Ільїн. Мінськ, 2002.

Каліцький, Е. М. Розробка засобів контролю навчальної діяльності: метод. рекомендації / Е. М. Каліцький, М. В. Ільїн, Н. Н. Сікорська. Мінськ, 2005.

Шкляр, А. Х. Неперервна професійна освіта в інтегрованих структурах професійної школи (теорія і практика) / А. Х. Шкляр. Мінськ, 1995..


зміст

Пояснювальна записка... 3

Професійно-кваліфікаційна характеристика ... 6

Типова навчальна програма

Англійська мова в професії ... ... 26

Типові навчальні програми з загально спеціальна предметів

Оргтехника... 37

Основи обчислювальної техніки ... ... 45

Комп'ютерні сети... 59

Типові навчальні програми зі спеціальних предметів

операційні системы... 66

Електронний офис... 76

офісне программирование... 85

Виробниче навчання ... ... 96

Мінімальний перелік обладнання ... ... 107

Литература... 110

Типовий навчальний план для установ, що забезпечують отримання
 професійно-технічної освіти (навчання на основі загального
 середньої освіти) з терміном навчання 10 місяців

Типовий навчальний план для установ, що забезпечують отримання

професійно-технічної освіти (навчання на основі
 загального базової освіти з одночасним здобуттям загальної середньої освіти) з терміном навчання 2 роки 10 місяців

Типовий навчальний план для установ, що забезпечують отримання
 професійно-технічної освіти (навчання на основі загального
 середньої освіти) з терміном навчання 1 рік 6 місяців


навчальне видання

 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVI ст. 6 клас