Головна

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ДОДАТОК | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  1. I. Пояснювальна записка
  2. I. Пояснювальна записка
  3. I. Пояснювальна записка
  4. аналітична записка
  5. аналітична записка
  6. Де записка? - Запитала я. - Що в ній?
  7. Пояснювальна записка

В результаті проходження виробничого навчання навчається повинен:

- Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності;

- Створювати, редагувати, форматувати текстові і табличні документи, зберігати на магнітному носії, зчитувати з магнітного носія в оперативну пам'ять, виводити документи на друк;

- Заповнювати і редагувати базу даних, створювати і виводити на друк звіти;

- Створювати, редагувати і виводити на друк електронні презентації;

- Вставляти, пов'язувати і впроваджувати різні об'єкти за допомогою технологій обміну даними;

- Проводити встановлення та налаштування роботи основних і периферійних пристроїв;

- Використовувати операційні системи в професійній діяльності.

У процесі виробничого навчання необхідно створювати умови:

- Для виховання відповідальності за дотримання технологічної дисципліни і якісне виконання робіт, самостійності, акуратності, дисциплінованості, працьовитості, сумлінності;

- Розвитку словесно-логічної пам'яті, різних властивостей уваги, зосередженості, точності і скоординованості рухів рук, гарного окоміру, схильності і здібності до аналізу ситуації, уміння передбачати результат.

Дана типова навчальна програма призначена для використання в установах, що забезпечують здобуття професійно-технічної освіти, при організації навчання за одиничною кваліфікації "Оператор електронно-обчислювальних машин (персональних електронно-обчислювальних машин)", що входить до складу навчальної спеціальності "Експлуатація електронно-обчислювальних машин" .

Відбір і структурування змісту тим типовою навчальною програми засновані на вимогах до загально спеціальна і спеціальним знанням та вмінням учнів, які освоюють одиничну кваліфікацію "Оператор ЕОМ (персональної ЕОМ)" (підрозділи 6.3 і 6.4 професійно-кваліфікаційної характеристики навчальної спеціальності).

Основою для успішного освоєння навчальної програми є знання і вміння, придбані учнями при вивченні предметів професійного компонента навчального плану ( "Основи обчислювальної техніки", "Комп'ютерні мережі", "Операційні системи", "Електронний офіс", "Оргтехніка"), а також предметів загальноосвітнього компонента ( "Математика", "Фізика").

Типова навчальна програма передбачає організацію навчання в комп'ютерних класах або в умовах виробництва. Заключний період навчання - виробнича практика на робочих місцях.

Тематичним планом типовою навчальною програми передбачені перевірочні роботи, які проводяться в порядку, що встановлюється Міністерством освіти Республіки Білорусь, за рахунок часу, що виділяється на виробниче навчання, чи часу, відведеного на професійний компонент типового навчального плану.

Кількість, тематика (зміст), конкретні терміни проведення перевірочних робіт визначаються майстром виробничого навчання, розглядаються на засіданні методичної комісії і затверджуються в установленому порядку.

На підставі типової навчальної програми в установі освіти розробляються робоча навчальна програма та тематичний план виробничого навчання за професією, які затверджуються в установленому порядку.

Зміст робочої навчальної програми виробничого навчання необхідно систематично коригувати з урахуванням впровадження в галузі досягнень науково-технічного прогресу в області інформаційних комп'ютерних технологій, змін у змісті і характері праці.


Тематичний план

 Тема  Кількість годин при навчанні на основі
 загального базової освіти з отриманням общегосреднего освіти  загальної середньої освіти
 розряди
 1. Вступне заняття. Охорона праці і пожежна безпека
 2. Машинопис
 3. Обробка інформації програмними засобами MS Office
 4. Апаратне забезпечення персонального комп'ютера
 5. Робота з операційною системою MS DOS    
 6. Робота з операційними системами сімейства Microsoft    
 7. Альтернативні операційні системи. Операційна система Linux        
 Разом
 Виробнича практика
 перевірочні роботи                
 всього  216  330  390  498  216  282  330  426

зміст програмиПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Пояснення до мінімального переліку