Головна

структура кадру | структура слова | Основні положення | лінійна інтерполяція | кругова інтерполяція | гвинтові інтерполяція | Завдання швидкості подачі | Система координат | Корекція на довжину і положення інструменту | Корекція на радіус інструменту |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Завдання для перевірки навичок з даного розділу

  1. I. Завдання для самостійної роботи
  2. I. Завдання для самостійної роботи
  3. I. Тестові завдання
  4. I. Тестові завдання
  5. I. Тестові завдання
  6. I. Тестові завдання
 поверхні
 КонусD1xD2xl  ЦіліндрDxl  ЦіліндрDxl  ЦіліндрDxl  ЦіліндрDxl  КонусD1xD2xl  ВнутреннійЦіліндрdxl  ВнутреннійЦіліндр d
 40x42x2  42x5  70x7  50x5  45x5  45x40x5  30x5
 50x52x2  52x5  80x10  60x3  55x5  55x53x2  45x3
 45x50x5  50x10  70x5  55x10  50x8  50x47x3  30x10
 30x40x20  50x5  60x20  50x4  45x10  40x30x20 -
 20x40x10  35x3  50x30  45x8  40x10  35x30x20 -

Мал. 49. Комплексний ескіз оброблюваної заготовки

ЛІТЕРАТУРА

Азоту А. С., Сальников В. С. Технологічні аспекти скорочення допоміжного часу. Ч. 2. Інтелектуальні електромеханічні пристрої, системи та комплекси. -Новочеркасск: Набла, 2000. С. 32-33.

Азоту А. С., Сальников В. С. Оптимізація траєкторії переміщення інструменту в багатоопераційних верстатах // Автоматизація та інформатизація в машинобудуванні (АІМ 2001). -Тула: Гриф і К °, 2001. -С. 66.

Азоту А. С., Шадскій Г. В., Сальников В. С. Скорочення допоміжного часу на багатоопераційних верстатах // Изв. ТулГУ. Сер. Машинобудування. Вип. 6 (спец.). Зб. обр. тр. конф. "Автоматизація та інформатизація в машинобудуванні 2000" (АІМ 2000). -Тула: ТулГУ, 2000. -С. 18-22.

Азоту А. С., Шадскій Г. В., Сальников В. С. Завдання мінімізації допоміжного часу в багатоопераційних верстатах // АСТ. 2002 №10. -З. 21-24.

Азоту А. С., Шадскій Г. В., Сальников В. С. Один із критеріїв підвищення якості функціонування технологічного обладнання // Изв. ТулГУ. Сер. Машинобудування. Вип. 1 (спец.). -Тула: Гриф і К °, 2003. -С. 264-268.

Балакшин Б. С. Теорія і практика технології машинобудування: У 2-х кн. -М .: Машинобудування, 1982 - Кн. 2. Основи технології машинобудування. 1982. 367 с., Іл.

Балакшин Б. С. Основи технології машинобудування. -М .: Машинобудування, 1966. 554 с., Іл.

Барун В. А., Будинська А. А. Верстати з програмним управлінням і програмування обробки. М., «Машинобудування», 1965, 348 с.

Локтєва С. Є. Верстати з програмним управлінням і промислові роботи. Підручник для машинобудівних технікумів. - 2-е изд., Переробці. і доп. - М .: Машинобудування, 1986. - 320 с.

Маталін А. А., Дашевський Т. Б., Княжицький І. І. Багатоопераційні верстати. М., «Машинобудування». 1974, 320 с.

Спиридонов А. А., Федоров В. Б. Металорізальні верстати з програмним управлінням. М., «Машинобудування», 1972, 352 с.

Розширені можливості числового програмного керування «Електроніка НЦ-31». Інструкція по експлуатації, 1985.

Пристрій числового програмного керування 2Р32. Інструкція по експлуатації, 1982.

Пристрій числового програмного керування «Електроніка НЦ-31». Інструкція по експлуатації ЩІО.170.000 ІЕ., 1981.

Azotov A. S., Pritschow G., Storr A., ??Heusinger S. Arbeitsschritt-planung beim Drehen mit STEP-NC // Zeitschrift fur wirtschaftlichen Fabrikbetrieb (ZWF) 2002. № 7-8, -S. 390-396.підпрограми | Як запустити диспетчер задач в Windows 7