Головна

введення 4 | Основні теоретичні відомості | Основні теоретичні відомості | Основні теоретичні відомості | Лабораторна робота №4 | Особливості циклу пошуку і зміни інструменту в системі ЧПУ 2Р32 | Основні положення | лінійна інтерполяція | кругова інтерполяція | гвинтові інтерполяція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

структура кадру

  1. a-спіраль b-складчаста структура
  2. B3 Структура ІНСАРАГ
  3. F3.2.1 Структура міжнародного ПСО
  4. Ft Структура сучасного ринку fg цінних паперів
  5. I. 4.1. Види і структура ринків
  6. I. Структура матриці
  7. I. Структура реферату

Кожен кадр програми повинен починатися з одного з наступних слів: "Номер кадру", "Головний кадр", "Пропуск кадру". Кожен кадр програми повинен задаватися окремим рядком.

Примітка. При введенні програми з пульта оператора новий рядок в кінці кадру не виконується.

. В межах одного кадру не повинні використовуватися слова з однаковими адресами, за винятком слів "Підготовча функція", "Допоміжна функція", "Корекція".

В межах одного кадру програми не повинні використовуватися слова "Підготовча функція '', що входять до однієї групи (див. Розділ 4).

Формат кадру згідно ГОСТ 20999-83:

% 04 / N04 G02 Х + 043 Y + 043 Z + 043 А (В, С, U, V, W) +043 I + 043 J + 043 К + 043 L04 F05 S04 R03 # -7 Е04 Т02 М02 D03

Примітка. Особливості формату кадру при роботі зі змінними і подпрограммами дані в розділах 10 і 11 даної інструкції.

Будь-яке слово може бути пропущено, якщо воно не обов'язково в кадрі програми.

Символ "Головний кадр" (:) використовується при програмуванні будь-якого переходу або фрагмента обробки деталі. Він повинен записуватися замість символу N в якості адреси в слові "Номер кадру". Після слова "Головний кадр" повинна бути записана вся інформація, необхідна для відновлення обробки з даного переходу (фрагмента).

3.2.7. Символ "Пропуск кадру" (/) записується перед символами "Номер кадру" або "Головний кадр". При наявності підтвердження з пульта оператора кадри, що містять символ "Пропуск кадру», не відпрацьовуються.

Приклад. /: 68 ... пропуск головного кадру номер 68

/ N215 ... пропуск кадру номер 215

 приклади програмування | структура слова