На головну
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Студента II курсу

  1. B. Кратологіческій теорія дискурсу
  2. C. Семіотичні концепції дискурсу
  3. D. Соціально-комунікативна трактування дискурсу
  4. E. Постмодерна теорія дискурсу
  5. G. Теорія наративного дискурсу
  6. H. Дискурсологія як міждисциплінарна наука про дискурсах
  7. I. Опис курсу

Департамент охорони здоров'я Російської Федерації

ГОУ СПО Вишнєволоцькому медичне училище

щоденник

практики для отримання первинних професійних навичок по

«Основ сестринської справи»

студента II курсу

____групи

Відділення: сестринська справа

П. І. Б .: _________________________________________

Бази практики: ________________________________________

керівник: _________________________________________

II курс 20__ - 20__ навчальний рік


Тривалість і структура практики:

 Приймальне відділення 1 день 6 годину
Дитячий уролог (робота на посаді) 9 днів 54 годину
Процедурний кабінет 2 дні 12 годину
Разом 12 днів 72 годину

Оцінка за практику:

1. Оцінка ЛПУ __________________

2. Ведення документації __________

3. Сестринська історія хвороби _____

4. Залікова оцінка ________________

Підпис методичного керівника _____________


Інструктаж з техніки безпеки в ЛПУ:

Підпис загального керівника практики ___________

Підпис студента___________


Пояснювальна записка.

Практика для отримання первинних професійних навичок з «Основ сестринської справи» проводиться в кінці 4 семестри в ЛПУ.

 Стриманість програми практики розраховане на комплексне використання теоретичних знань і практичних умінь по спілкуванню з пацієнтом. Психологічного обстеження, спостереження за станом пацієнта, виявлення проблем, пов'язаних з маніпуляцією. Забезпечення інфекційної безпеки пацієнтів і персоналу. Створення безпечного середовища пацієнтам і вміння спілкуватися з колегами в процесі професійної діяльності.

Цілі і завдання практики.

1. Систематизувати, поглибити і закріпити отримані під час занять з сестринської справи теоретичні знання по догляду за пацієнтами.

2. Отримати в виробничих умовах первинні професійні уміння.

3. Навчитися застосовувати елементи сестринського процесу при проведенні маніпуляційної техніки.

4. Накопичити власний досвід практичної роботи.та?ирип. Коммерціяли? банктер ?изметіні? ?аржили? н?тіжелерін бас?ару | Програма практики.