Головна

Актуалізація шкільних знань. | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Вектори і їх координати | Завдання для домашнього рішення | Рівняння лінії на площині | Завдання для домашнього рішення | Взаємне розміщення прямих на площині | Графічне рішення системи лінійних нерівностей з двома змінними | Завдання для домашнього рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Завдання для домашнього рішення

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

окружність

№8. Записати рівняння кола, якщо:

1) центр в точці , ;

2) центр в точці  , А окружність проходить через точку .

№9. Знайти радіус кола , Її центр. Побудувати коло.

еліпс

№10.Скласти каноніческоеуравненіе еліпса, якщо велика вісь дорівнює 10, а відстань між фокусами дорівнює 6. Побудувати еліпс.

гіпербола

№11. Дано рівняння гіперболи . Знайти: 1) півосі, 2) координати фокусів, 3) записати рівняння асимптот.

парабола

№12. Дано рівняння параболи  . знайти:

1) координати вершини параболи,

2) точки перетину параболи з осями координат. Побудувати параболу.

№13. Побудувати криві по заданих рівняннями:

1)  , 2) ,

3)  , 4) .

Відповіді.

1. 1) х2 + у2 = 16; 2) (Х + 6)2 + (У - 8)2 = 100.

3. .

5. .

6. 1)4; 3; 2) (-5; 0); (5; 0); 3), .

7. ; (-2; -1).

8. 1)(Х -2)2 + (У + 1)2 = 4; 2) (Х +1)2 + (У - 3)2 = 25.

9.2; (-2; 0).

10. .

12. 1) ; ; 2) (  ; 0); (  ; 0); 3) .

13. .


Практичне заняття 11.Завдання для вирішення на занятті | Контрольна робота № 2