Головна

Частина 2. Лінійні нерівності та їх системи | Завдання для вирішення на занятті | Завдання для домашнього рішення | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Актуалізація шкільних знань. | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Вектори і їх координати | Завдання для домашнього рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Завдання для домашнього рішення

  1. I. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі
  2. I. Цілі і завдання курсової роботи.
  3. I. Цілі і завдання освоєння дисципліни
  4. I. Мета і завдання курсових робіт
  5. II. завдання
  6. II. навчальні завдання
  7. II. Цілі, завдання та основні показники для вирішення завдань, опис очікуваних результатів програми і термін її реалізації

№9.Пряма на площині задана рівнянням . знайти:

1)кутовий коефіцієнт прямої;

2)координати точок перетину прямої з осями ОХ і ОУ. Побудувати пряму.

№10. Дано загальне рівняння прямої .

1)записати координати нормального вектора  даної прямої.

2)знайти координати точок перетину прямої з віссю ОХ і віссю ОУ.

3)побудувати пряму і нормальний вектор.

№11. Скласти рівняння прямої, що проходить через точки и  . Записати рівняння:

1)в загальному вигляді ,

2) 2) з кутовим коефіцієнтом  . Побудувати пряму.

№12. Скласти рівняння трьох прямих, кожна з яких проходить через точку  і:

1)перпендикулярна вектору ;

2)паралельна осі ОУ;

3)паралельна осі ОХ. Побудувати всі прямі.

Практичне заняття 9.Рівняння лінії на площині | Взаємне розміщення прямих на площині