Головна

Частина 1. Лінійні рівняння та їх системи | Частина 2. Лінійні нерівності та їх системи | Завдання для вирішення на занятті | Завдання для домашнього рішення | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Актуалізація шкільних знань. | Рішення задач по новому матеріалу. | Закріплення знань і умінь. | Вектори і їх координати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати

Рівняння лінії на площині

  1. R-е рівняння коррелат.
  2. Алгоритм виведення прямої лінії
  3. Аналіз обсягу у лінії тренду
  4. Аналітична геометрія на площині
  5. Аномалії зубних рядів в сагітальній площині
  6. Аномалії зубних рядів в трансверзальной площині

№1.Чи належать точки и  лініях, заданим наступними рівняннями? 1) ; 2) .

№2.Обґрунтувати, які рівняння задають пряму на площині?

( )  , ( )  , ( )  , ( )  , ( ) .

№3.Дано рівняння прямої .знайти по дві точки и  , Які лежать на прямій.

Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом

№4.Пряма на площині задана рівнянням . знайти:

1)кутовий коефіцієнт прямої;

2)координати точок перетину прямої з осями ОХ і ОУ. Побудувати пряму.

№5.побудувати прямі, задані рівняннями виду  , Якщо:

1) ,  ; 2) ,  ; 3) , .

Загальне рівняння прямої

№6. Пряма на площині задана рівнянням .

1) записати координати нормального вектора  даної прямої.

2) знайти координати точок перетину прямої з віссю ОХ і віссю ОУ.

3) побудувати пряму і нормальний вектор.

№7. Пряма проходить через точку  і перпендикулярна вектору .

1) Скласти загальне рівняння прямий.

2)побудувати пряму і вектор.

Рівняння прямої, що проходить через дві задані точки

№8. скласти рівняння прямої, що проходить через точки и  . Записати рівняння:

1)в загальному вигляді ;

2)з кутовим коефіцієнтом .Завдання для домашнього рішення | Завдання для домашнього рішення